Selectează o Pagină

Obiectivul Programului Tranziție Justă

Obiectivul principal al Programului de Tranziție Justă îl reprezintă sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului, în special a sectorului antreprenorial productiv mic și mijlociu, inclusiv a antreprenorialului feminin, în vederea creșterii competitivității și capacității economiilor locale afectate de a genera locuri de muncă durabile, sigure și cu un nivel de salarizare atractiv.

Bugetul Proorului de Tranziție Justă

Alocarea financiară este după cum urmează:

 • Gorj – 184.898.599,00 EUR
 • Hunedoara – 131.969.559,00 EUR
 • Dolj – 136.673.075,00 EUR
 • Galați – 84.633.938,00 EUR
 • Prahova – 104.525.370,00 EUR
 • Mureș – 83.903.737,00 EUR

Ajutorul de stat regional și ajutorul de minimis este după cum urmează:

Tranziție Justă

Condiții de eligibilitate a solicitantului

Este considerat solicitant eligibil în cadrul Prodromului Tranziție Justă societatea comercială care se încadrează în categoria IMM-urilor, și respectă următoarele criterii:

 • a fost înființat cel târziu la data de 31 decembrie 2021
 • Societatea nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent (2023) și în anul anterior (2022).
 • nu reprezintă sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități fără personalitate juridică
 • a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul anterior depunerii cererii de finanțare
 • a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul anterior depunerii cererii de finanțare
 • deține drept asupra imobilului – loc de implementare a proiectului

Cheltuieli eligibile în cadrul Programului Tranziție Justă

 • Amenajarea terenului
 • Aducerea terenului la starea inițială
 • Cheltuieli efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
 • Construcții , instalații și organizare de șantier
 • Achiziționarea si montarea utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
 • Expertizare tehnică
 • Servicii
 • Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
 • Cheltuieli pentru informare şi publicitate aferente proiectului
 • Organizarea de evenimente și cursuri de formare
 • Cheltuieli cu certificarea/recertificarea

Cheltuieli neeligibile în cadrul Programului Tranziție Justă

Sunt considerate neeligibile pentru ajutor de stat și de minimis următoarele categorii de cheltuieli și activități:

 • dobânzi pentru împrumuturi
 • achiziționarea de terenuri și/sau construcții
 • taxa pe valoarea adăugată („TVA”)
 • cheltuielile efectuate în sprijinul relocării
 • achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second hand
 • cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport
 • amenzi, penalități, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj
 • costurile operaționale / administrative
 • cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor  de inventar
 • contribuția în natură
 • amortizarea
 • leasingul

Termenele apelului de proiecte

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 20.12.2023, ora 11:00, în sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+.

Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 20.03.2024, ora 24:00, în sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+.

Contactează experții noștri

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Ia legătura cu experții noștri aici sau în formularul de mai sus.

Află mai multe despre Programul Tranziție Justă aici.

Ambrozie Consulting Fonduri Europene 2023