Selectează o Pagină

Obiectivul programului regional SV-Oltenia

Prin strategia Programului Regional SV-Oltenia sunt asumate o serie de obiective specifice regionale (OSR) corespunzătoare celor 5 Obiective de Politică stabilite de CE pentru perioada 2021–2027:
✓ Creșterea capacității de CDI și transfer tehnologic și dezvoltarea antreprenoriatului (OSR1);
✓ Accelerarea transformării digitale a economiei regionale și a domeniilor de interes public (OSR 2);
✓ Reducerea emisiilor de carbon prin promovarea eficienței energetice, dezvoltarea infrastructurii verzi și îmbunătățirea transportului public urban; (OSR 3);
✓ Creșterea mobilității și conectivității prin dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier modernă; (OSR 4);
✓ Promovarea incluziunii prin asigurarea condițiilor optime în educație și sprijinirea infrastructurilor dedicate copiilor și tinerilor; (OSR 5);
✓ Dezvoltare integrată prin îmbunătățirea mediului urban și valorificarea patrimoniului cultural și turistic (OSR 6);
✓ Dezvoltarea capacității administrative pentru implementarea POR la nivel regional (OSR7).

Bugetul programului regional SV-Oltenia

Bugetul total alocat Programului Regional SV-Oltenia este de: 21.126.000,00 EUR

 • Valoarea minină eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 10.000,00 EUR
 • Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 75.000,00 EUR
 • Valoarea cofinanțării: minim 10 %

Zona vizată

Zona vizată în cadrul Programului Regional SV-Oltenia sunt cele 5 județe ale Regiunii de Dezvoltare SV-Oltenia, respectiv județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea.

Condiții de eligibilitate a solicitantului

Se consideră solicitanți eligibili este societățile cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor/ IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural care propun o investiție (într-unul din domeniile eligibile în acest apel) în mediul urban/rural, indiferent de localizarea sediului social al acesteia.

Criterii de încadrare în categoria IMM-urior

Întreprinderile mici și mijlocii se clasifică , în funcție de numărul mediu anual de salariați și de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le dețin, în următoarele categorii:

 • întreprindere mijlocie – are mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
 • întreprindere mică – are mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • microîntreprindere – are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Cheltuieli eligibile

 • Servicii: Cheltuieli cu servicii de consultanță
 • Dotări/ Active corporale /Echipamente informatice cu si fără montaj ( achiziționarea de echipamente hardware TIC, precum și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/ WIF)
 • Active necorporale ( achiziționarea de aplicații software/licențe, tehnologii specifice de utilizare a inteligentei artificiale, soluții tehnologice care contribuie la securitatea cibernetică, realizare a instrumentelor de comercializare on-line, încurajând modelele de afaceri: e-shop, eProcurement, eMAll, 3rd party marketplace, value chain service provider, utilizarea tehnologiilor lingvistice bazate pe inteligența artificială
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
 • Cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC

Cheltuieli neeligibie

 • Costurile operaționale, de funcționare, de testare și întreținere
 • Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor
 • Costuri de personal
 • Cheltuielile cu leasingul
 • Costuri administrative
 • Cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport
 • Contribuția in natura
 • Cheltuielile aferente achizițiilor de echipamente second-han
 • Amortizarea
 • Cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepția ”Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică”
 • Elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect
 • Cheltuieli cu auditul financiar extern

Lista coduri CAEN neeligibile

Solicitantul poate fi considerat eligibil daca nu are autorizate coduri CAEN care sunt excluse de la finanțare, conform următoarei liste accesează aici lista codurilor CAEN excluse de la finanțare

Contactează experții noștri

Nume/Prenume

Email

Număr de telefon

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes !

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, Vă rugam sa verificați erorile de mai jos.

Sau ia legătura cu experții noștri aici.

Află mai multe despre Programul Regional SV-Oltenia 2021-2027 aici

Ambrozie Consulting Fonduri Europene 2023