Selectează o Pagină

Obiectivul programului StartUP / ScaleUP Regiunea Centru

Obiectivul investiției în StartUP / ScaleUP Regiunea Centru este ca aceasta să devină o regiune mai curată , prin urmare mai atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie o prioritate .

Bugetul programului

Alocarea financiară este de : 27.607.118 EUR, din care 23.466.050 EUR sprijin FEDR și respectiv 4.141.068 EUR finanțare de la bugetul de stat.

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

 • Valoare minimă nerambursabilă : 25.000,00 EUR
 • Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 200.000,00 EUR
 • Pentru start-up-uri, valoarea maximă a finanțării nerambursabile nu va depăși 100.000 euro.
 • Valoarea cofinanțării: min 10%
 • Contribuția programului la finanțarea : maximum 90%

Condiții de eligibilitate a solicitantului

Pot beneficia de finanțare ne rambursabilă în cadrul programului StartUP / ScaleUP Regiunea Centru reprezentații de orice unitate economică ce activează în zona vizată și respectă următoarele condiții :

 • a) Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 , în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau
 • b) Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare

În cadrul prezentului apel nu sunt eligibile proiectele care vizează:

 • Exclusiv realizarea de lucrări de construcție;
 • Numai investiții în active necorporale;
 • Exclusiv instruirea salariaților;
 • Exclusiv investiții în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri.

Cheltuieli eligibile in cadrul programului de finanțare StartUP / ScaleUP Regiunea Centru

Sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte :

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Instruirea angajaților
 • Cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
 • Activitatea de audit financiar extern
 • Cheltuielile pentru investiția de bază (Construcții și instalații , achiziționarea și montarea utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
 • Alte cheltuieli aferente investiției de bază/infrastructurii
 • Cheltuieli de informare și publicitate

Cheltuieli neeligibile

Următoarele categorii de cheltuieli nu se finanțează prin proiect:

 • Valoarea TVA
 • Achiziția de echipamente si dotări second-hand
 • Cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport
 • Amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj
 • Cheltuieli destinate relocării
 • Dotări din categoria obiectelor de inventar
 • Cheltuielile privind costurile operaționale, de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect
 • Cheltuielile privind costuri administrative și de personal
 • Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rată și dobânzi aferente creditelor
 • Contribuția în natură
 • Cheltuielile cu amortizarea
 • Cheltuieli aferente dezvoltării, modernizării, extinderii sau înființării de noi structuri de cazare turistică de orice tip
 • Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic

Ia legătura cu experții noștri aici.

Pentru a afla mai multe despre program apasă aici.

Ambrozie Consulting Fonduri Europene 2023