Selectează o Pagină

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Vest a publicat oficial Ghidul solicitantului cu anexele și perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului de proiecte PRV/264/PRV_P1/OP1/RSO1.3/PRV_A13. Prin intermediul acestor Granturi IMM de câte 200.000-4 milioane de euro antreprenorii din Regiunea Vest pot obține fonduri europene nerambursabile pentru afaceri în domenii diverse.

Regiunea Vest – Obiectivele programului – Granturi IMM de 200.000-4 milioane EUR

Obiectivul principal al Programului Regional Vest 2021-2027 este dezvoltarea unei regiuni competitive prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice. Programul își propune intensificarea creșterii sustenabile, creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive.

Bugetul apelului – Granturi IMM de 200.000-4 milioane EUR

Bugetul total al schemei este de 41,25 milioane euro, din care firmele vor putea obține fonduri nerambursabile după cum urmează:

Pentru codurile CAEN aferente activităților de producție:

 • valoarea minima eligibilă: 300.000 euro
 • valoarea maximă eligibilă: 4.000.000 euro

Pentru codurile CAEN aferente activităților de servicii:

 • valoarea minima eligibilă: 200.000 euro
 • valoarea maximă eligibilă: 1.000.000 euro

Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional variază între 50% și 70% din cheltuielile eligibile aferente acestui tip de sprijin, în funcție de județul de implementare a investiției și de dimensiunea firmei.

La ajutorul de minimis, instensitatea maximă variază între 76% și 90% din cheltuielile eligibile, în funcție de județ și de dimensiunea firmei. Valoarea ajutorului de minimis în cadrul unui proiect nu poate depăși 300.000 de euro.

Beneficiari eligibili – Granturi IMM de 200.000-4 milioane EUR

Pentru a putea obține Granturi IMM de câte 200.000-4 milioane EUR, o firmă trebuie mai întâi să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

 • Este microîntreprindere (0-9 angajați) cu locația de implementare în mediul urban, inclusiv stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural
 • Este întreprindere mică (10-49 angajați) și mijlocie (50-249 angajați) cu locația de implementare în mediul urban sau rural, inclusiv în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural
 • are un număr mediu de locuri de muncă (ENI) de minim 1 în anul anterior depunerii proiectului
 • a desfășurat activitate pe o perioadă de cel puțin 2 ani fiscali integrali anterior depunerii proiectului
 • nu a avut activitatea suspendată temporar în anul fiscal anterior, oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare, inclusiv până la momentul semnării contractului de finanțare
 • a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii proiectului
 • nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii proiectului, inclusiv până la semnarea contractului de finanțare
 • își asumă creșterea numărului mediu de locuri de muncă (ENI) cu minim 3

Activități, cheltuieli și investiții eligibile

 • Spații de producție de tip construcție industrială și spații pentru prestări servicii
 • Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
 • Instalații/echipamente specifice care încorporează tehnologii avansate, susțin industrializarea automatizată și inovarea;
 • Activități din domeniul economiei circulare/activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice
 • Active necorporale, exclusiv legate de desfășurarea Activității finanțate:
  • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
 • Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite; participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, dezvoltarea de activități de marketing
 • Certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, etc.

Nu se finanțează:

 • proiecte cu lucrări demarate și/sau achiziții de bunuri demarate
 • cheltuieli pentru înlocuirea echipamentelor/instalațiilor/utilajelor existente
 • investiții dedicate exclusiv spațiilor/sediilor administrative

Consultanță Gratuită Fonduri Europene 2024.

Compania noastră vă oferă o sesiune gratuită de consultanță pe durata căreia experții noștri vă vor prezenta detaliile apelului de proiecte și vor evalua șansele întreprinderii dvs. de a obție fonduri europene 2024. Pentru a putea beneficia de consultanță gratuită, luați lăgătura cu noi accesând Pagina Contact sau completați formularul de mai jos și veți fi contactat de unul dintre experți.

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Regiunea Vest | Granturi IMM de 200.000-4 milioane EUR
Regiunea Vest | Granturi IMM de 200.000-4 milioane EUR