Selectează o Pagină

Obiectivul Programului Tranziție Justă

Obiectivul principal al Programului de Tranziție Justă îl reprezintă sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului, în special a sectorului antreprenorial productiv mic și mijlociu, inclusiv a antreprenorialului feminin, în vederea creșterii competitivității și capacității economiilor locale afectate de a genera locuri de muncă durabile, sigure și cu un nivel de salarizare atractiv.

Bugetul Programului de Tranziție Justă

 • Gorj – 49.306.293,00 EUR
 • Hunedoara – 38.601.700,00 EUR
 • Hunedoara ITI Valea Jiului – 9.650.423,00 EUR
 • Dolj – 36.446.155,00 EUR
 • Galați – 22.569.050,00 EUR
 • Prahova – 27.873.431,00 EUR
 • Mureș – 22.374.330,00 EUR

Intensitatea finanțării

 • Valoarea minimă eligibilă: 50.000 EUR
 • Valoarea maximă eligibilă: 200.000 EUR
 • Rata de cofinanțare: minim 10%

Condiții de eligibilitate a solicitantului

Este considerat solicitant eligibil în cadrul Prodromului Tranziție Justă societatea comercială care se încadrează în categoria Microîntreprinderilor, și respectă următoarele criterii:

 • A fost înființat cel târziu la data de 31 decembrie 2021
 • Societatea nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent și anterior de finanțare
 • A înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul anterior depunerii cererii de finanțare
 • A înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior deschiderii apelului de proiecte
 • Deține drept asupra imobilului – loc de implementare a proiectului

Cheltuieli eligibile în cadrul Programului de Tranziție Justă

 • Echipamente, utilaje, dotări și active corporale
 • Amenajarea terenului
 • Aducerea terenului la starea inițială
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
 • Construcții și instalații
 • Consultanță specializată
 • Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare
 • Expertiză tehnică
 • Cheltuieli cu certificare/recertificare

Cheltuieli neeligibile în cadrul Programului Tranziție Justă

Sunt considerate neeligibile pentru ajutor de stat și de minimis următoarele categorii de cheltuieli și activități:

 • Dobânzi pentru împrumuturi
 • Achiziționarea de terenuri și/sau construcții
 • Taxa pe valoarea adăugată („TVA”)
 • Cheltuielile efectuate în sprijinul relocării
 • Achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second hand
 • Cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport
 • Amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj
 • Costurile operaționale / administrative
 • Cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor  de inventar
 • Contribuția în natură
 • Amortizarea
 • Leasingul

Contactează experții noștri

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Ia legătura cu experții noștri aici sau în formularul de mai sus.

Află mai multe despre Programul Tranziție Justă aici.

Ambrozie Consulting Fonduri Europene 2023