Selectează o Pagină

Obiectivul Programul Sud Vest – Oltenia

Obiectivul principal îl reprezintă sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în regiunea de dezvoltare Sud Vest – Oltenia. Acest apel de proiecte se aplică investițiilor realizate de IMM-uri în cele șapte județe din regiunea Sud Vest – Oltenia , respectiv: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.

Bugetul programului Regional Sud Vest – Oltenia

Bugetul total alocat este de: 79.468.235,00 EUR

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

 • Valoarea minimă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 200.000,00 EUR
 • Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 1.500.000,00 EUR
 • Valoarea cofinanțării:
  • Întreprinderi mici – 20%
  • Întreprinderi mijlocii – 30%

Condiții de eligibilitate a solicitantului

În carul acestui apel de proiect, solicitanții de finanțare eligibili sunt reprezentați de societățile comerciale sau societățile cooperative din regiunea Sud-Vest Oltenia care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

Atenție! Microîntreprinderile nu sunt eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte.

În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderile mici și mijlocii se clasifică, în funcție de numărul mediu anual de salariați și de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le dețin, în următoarele categorii:

 • microîntreprinderi – au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderi mici – au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderi mijlocii – au între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Cheltuieli eligibile

Categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:

 • 1. Lucrări de construire, extindere, spatii de producție/prestare de servicii.
 • 2. Echipamente, dotări, active corporale
 • 3. Servicii
 • 4. Cheltuieli cu active necorporale brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Condiții Suplimentare:

 • Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă a proiectului și 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.
 • Instalații/echipamente specifice, în scopul obținerii unei economii de energie, de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 15 % din valoarea eligibila a proiectului.
  • Costurile indirecte prin aplicarea unei rate forfetare de 20% asupra costurilor directe eligibile. Costurile indirecte sunt:
  • consultanța
  • comunicare și vizibilitate
  • comisioane, cote, taxe
  • cheltuieli cu activități de internaționalizare

Cheltuieli neeligibile

Următoarele categorii de cheltuieli nu se finanțează prin proiect:

 • Achiziționarea de terenuri și / sau construcții
 • Costurile operaţionale, de funcţionare, de testare şi întreţinere
 • Costuri de personal
 • Cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport
 • Cheltuielile financiare și cu leasingul
 • Amortizarea
 • Contribuția în natură

Ia legătura cu experții noștri aici.

Pentru a afla mai multe despre program apasă aici.

Sud-Vest Oltenia
Sud-Vest Oltenia

Ambrozie Consulting Fonduri Europene 2023