Selectează o Pagină

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia lansează un apel de proiecte pentru sprijinirea microîntreprinderilor

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia lansează în consultare un apel de proiecte dedicat microîntreprinderilor din mediul urban din regiunea Oltenia. Această inițiativă face parte din Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), și are ca scop principal îmbunătățirea competitivității și a inovării în rândul IMM-urilor.

Obiectivul Programului Regional Sud-Vest Oltenia

Programul Regional Sud-Vest Oltenia urmărește să contribuie la creșterea competitivității regionale, inovarea și digitalizarea, eficiența energetică, mobilitatea și conectivitatea. Prin intermediul acestui program, se dorește stimularea creșterii capacității de cercetare-dezvoltare și transfer tehnologic, accelerarea transformării digitale a economiei regionale, reducerea emisiilor de carbon, creșterea mobilității și conectivității și promovarea incluziunii.

Zona vizată

Programul Regional Sud-Vest Oltenia este destinat județelor Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Microîntreprinderile din mediul urban din această regiune sunt eligibile să aplice pentru finanțare.

Buget și finanțare

Alocarea financiară totală pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia este de 49.631.766 euro. (FEDR+BS), din care
42.187.000 euro din FEDR și 7.444.766 euro cofinanțare de la bugetul de stat.

 • Valoarea minimă nerambursabilă: 25.000 de euro.
 • Valoarea maximă nerambursabilă: 300.000 de euro.
 • Rata de cofinanțare: minim 10%
 • Contribuția programului: maxim 90%

Solicitanți eligibili | Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Pentru a fi eligibile spre finanțare microîntreprinderile trebuie să îndeplinească câteva condiții de eligibilitate, printre care: 

 • Solicitantul este microîntreprindere din zona vizată, mediul urban, care respectă următoarele condiții :
  • nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate
  • nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
  • a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare
  • a înregistrat Profit Exploatare>0 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
  • are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare sau
  • a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Investiția propusă trebuie să vizeze o singură clasă CAEN( Se finanțează investiții doar în domeniile de activitate eligibile. Vezi lista de coduri CAEN eligibile aici.)
 • Pentru proiectele de investiții pentru care este necesară obținerea autorizației de construire, solicitantul are obligația sa dețină drept real principal asupra imobilului – obiect de finanțare.

*Încadrarea in categoria microîntreprinderi – au mai puțin de 10 angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

Cheltuieli eligibile

Pentru a fi eligibile spre finanțare prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia, proiectele trebuie să întrunească și anumite cerințe coercitive în privința activităților asumate. În acest sens, pentru a crea o imagine intuitivă, va prezentăm câteva dintre activitățile permise în cadrul PR Sud-Vest Oltenia

 • Amenajarea terenului, Construcția sau Modernizarea spațiilor de producție sau servicii
 • Dotarea cu echipamente și instalații industriale
 • active necorporale( brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, elemente care conduc la digitalizarea activității ) în limita a 20% din valoarea activelor corporale
 • Proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare
 • Proiectare și asistență tehnică

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire/modernizare/extindere/dotare cu active corporale).
Acțiunile de creștere a eficienței energetice (complementar la acțiunile de dezvoltare/îmbunătățire a capacităților tehnologice sau dezvoltarea/modernizarea producției) și cele privind economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor, prevenirea și controlul poluării asupra aerului, apei, solului, protecția resurselor de apă, protecția și conservarea biodiversității etc sunt eligibile

Se punctează suplimentar proiectele:

Vor fi punctate suplimentar proiectele care propun acțiuni legate de modelarea afacerii, precum și cunoașterea piețelor unor terțe țări și adaptarea produselor/serviciilor pentru anumite piețe.

În cadrul apelului vor fi finanțate activități specifice procesului de internaționalizare și acces la piețele internaționale (participarea la târguri și expoziții internaționale, extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, investiții în adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export, implementarea de noi modele de afaceri etc).

Pentru detalii suplimentare solicitanții sunt încurajați să consulte ghidul oficial aflat in consultanță publică aici.

Iar pentru interesul de a consulta programele de finanțare din alte regiuni de dezvoltare, vă invităm să vizitați pagina dedicată acestui aspect aici.

Perioada de depunere | Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Proiectele se vor depune începând cu data de 25.06.2024 ora 12:00.

Proiectele se vor depune până în data de 25.07.2024 ora 12:00.

Contactează experții noștri

Ia legătura cu un expert din echipa noastră accesând pagina „Contact”, sau completează formularul de mai jos:

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Programul Regional Sud-Vest Oltenia
Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Ambrozie Consulting 2024