Selectează o Pagină

Într-un efort de a promova inovarea, digitalizarea și dinamismul în regiunea Sud-Muntenia, a fost lansat un nou program de finanțare sub Prioritatea 1, „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”. Obiectivul specific urmărit de Programul Regional Sud-Muntenia, denumit Operațiunea PRSM/ID/1/1/1.3/A, este de a intensifica creșterea sustenabilă și competitivitatea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din zonă, contribuind astfel la crearea de noi locuri de muncă și la consolidarea economică a regiunii.

Programul Regional Sud-Muntenia – Termene și zona vizată

Programul a fost lansat la data de 15 ianuarie 2024, iar perioada de depunere a proiectelor începe la 15 martie 2024 și se încheie la 14 iunie 2024.

În ceea ce privește zona vizată de acest apel, sunt eligibile întreprinderile din regiunea Sud-Muntenia, indiferent de mediul urban sau rural, respectiv județele:  Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași.

Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea financiară totală pentru acest program este de 47.058.823,62 de euro.

Pentru acest apel de proiect cofinanțarea aplicantului trebuie să acopere minim 10% din cheltuielile eligibile.
Limitele finanțărilor sunt distribuite în felul următor:

 • Valoarea minimă nerambursabilă: 50.000,00 euro/proiect
 • Valoarea maximă nerambursabilă: 200.000,00 euro/proiect

Solicitanți eligibili și condițiile de eligibilitateProgramul Regional Sud-Muntenia

Solicitanții eligibili pentru acest apel de proiecte sunt microîntreprinderile și întreprinderile mici. Pentru a crea o imagine orientativă a așteptărilor apelului de proiecte cu privire la criteriile de eligibilitate, iată câteva dintre acestea:

 • Proiectul se referă la următoarele categorii de investiții: investiții în active corporale, lucrări de construire/ extindere/ a spațiilor de producție/ prestare de servicii, achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier.
 • Compania a înregistrat profit în anul 2023;
 • Compania a fost înființată până la data de 31 decembrie 2022.

Activități și cheltuieli eligibile – Programul Regional Sud-Muntenia

 • Investiții în active corporale în vederea updatării tehnologice,
 • Investiții în active necorporale (este opțională includerea în proiect a acestora);
 • Activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială etc);
 • Activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specifică);
 • Activități specifice certificării și omologării proceselor și produselor/ serviciilor
 • Activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.
 • Activități ce presupun cheltuieli cu lucrări de construire, extindere spaţii de producție/prestare de servicii.
 • Activități ce presupun cheltuieli cu echipamente și utilaje.

Pentru informații suplimentare și depunerea proiectelor

Pentru informații suplimentare și depunerea proiectelor

Pentru detalii suplimentare și pentru depunerea proiectelor, potențialii aplicanți sunt încurajați să consulte ghidul oficial al programului și să acceseze aplicația electronică desemnată pentru depunerea cererilor MySmis 2024. Această oportunitate oferă un cadru propice pentru dezvoltarea sustenabilă a afacerilor și pentru consolidarea competitivității în regiunea Sud-Muntenia. Pentru cei interesați de alte programe de finanțare atât în regiunea Sud-Muntenia, cât și pentru alte regiuni, pot găsi informații utile în articolele anterioare despre Programele Regionale.

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Ia legătura cu experții noștri aici sau în formularul de mai sus.

Ambrozie Consulting 2024

Programul Regional Sud-Muntenia
Programul Regional Sud-Muntenia