Selectează o Pagină

Obiectivul Programul Regional Sud – Muntenia

Obiectivul principal îl reprezintă sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor și întreprinderilor mici care își desfășoară activitatea în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia . Acest apel de proiecte se aplică investițiilor realizate de IMM-uri în cele șapte județe din regiunea Sud – Muntenia , respectiv: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Bugetul programului Regional Sud – Muntenia

Bugetul total axa A este de: 47.058.823,62 EUR

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului regional Sud – Muntenia :

 • Valoarea minimă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 50.000,00 EUR
 • Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 200.000,00 EUR
 • Valoarea cofinanțării: min 10%

Bugetul total axa B este de: 144.000.000,00EUR

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

 • Valoarea minimă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 300.000,00 EUR
 • Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 3.000.000,00 EUR
 • Valoarea cofinanțării: min 30%
 • Valoarea grantului poate fi de 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare în limitele plafoanelor stabilite, iar în cazul societăților cu cifră de afaceri de până la 50.000,00 EUR, grantul nu poate depăși 500.000 EUR.

Condiții de eligibilitate a solicitantului

Solicitanți Eligibili axa A

 • microîntreprinderi
 • întreprinderi mici non agricole.

Solicitanți Eligibili axa B

 • microîntreprinderi
 • întreprinderi mici
 • Întreprinderi mijlocii non agricole.

Cheltuieli eligibile

Categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:

 • 1. Lucrări de construire, extindere, spatii de producție /prestare de servicii.
 • 2. Echipamente, dotări, active corporale
 • 3. Servicii
 • 4. Cheltuieli cu active necorporale brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare.

Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

 • se utilizează exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
 • sunt amortizabile;
 • sunt achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu beneficiarul ajutorului.

Condiții Suplimentare:

 • Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.
 • Costurile indirecte prin aplicarea unei rate forfetare de 4% în cazul axei A și 5% în cazul axei B asupra costurilor directe eligibile. Costurile indirecte sunt:
  • Consultanța
  • Comunicare și vizibilitate
  • Comisioane, cote, taxe
  • Cheltuieli cu activități de internaționalizare

Cheltuieli neeligibile

Următoarele categorii de cheltuieli nu se finanțează prin proiect:

 • achiziționarea de terenuri și / sau construcții
 • costurile operaționale, de funcționare, de testare și întreținere
 • costuri de personal
 • cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport
 • cheltuielile financiare și cu leasingul
 • amortizarea
 • contribuţia în natură

Ia legătura cu experții noștri aici.

Pentru a afla mai multe despre program apasă aici.(1.3 A ,1.3 B)

Ambrozie Consulting Fonduri Europene 2023