Selectează o Pagină

Obiectiv | Programul Regional Sud-Muntenia

Programul Regional Sud-Muntenia are drept obiectiv general stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate a regiunii Sud Muntenia.

Buget | Programul Regional Sud-Muntenia

Alocarea Financiară: 144.000.000,00 EUR

Grant minim: 203.000,00 EUR

Grant maxim: 3.000.000,00 EUR

* Valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate ce poate fi solicitate se determină aplicând, la valoarea cheltuielilor eligibile, intensitatea maximă a ajutorului, aplicabilă categoriei de IMM și județului în care se implementează proiectul,
conform tabelului de mai jos:

Intensitatea maximă admisă a ajutorului de stat pentru investiții inițiale (%)
JudețCategoria de întreprinderi
MicroîntreprinderiMiciMijlocii
ARGEȘ70%70%60%
CALARAȘI75%75%70%
DÂMBOVIȚA70%70%60%
GIURGIU70%70%60%
IALOMIȚA75%75%70%
PRAHOVA75%75%75%
TELEORMAN75%75%70%

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției reprezintă diferența procentuală dintre 100% (costuri eligibile ale proiectului) și intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă categoriei de IMM și județului în care se implementează proiectul.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, cu respectarea valorii maxime nerambursabile de 200.000 de euro acordată prin prezentul apel de proiecte, a regulilor de cumul a ajutorului de minimis din ultimii de 3 ani de 300.000,00 EUR.

Zona Vizată

Programul se aplică investițiilor realizate în cele șapte județe din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, respectiv: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, de către microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora.

Beneficiari Eligibili

 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare
 • nu se încadrează în categoria „întreprinderilor în dificultate”
 • nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
 • a desfășurat activitate pe o perioadă de cel puțin un an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare
 • a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (Profit exploatare>0)
 • deține drept asupra imobilului-obiect de investiții:
  • a) Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări:
   • dreptul de proprietate privată
   • dreptul de concesiune
   • dreptul de superficie
   • dreptul de uzufruct
   • dreptul de comodat/ folosință cu titlu gratuit
   • dreptul de închiriere/locațiune
  • b) Pentru proiectele care propun realizarea de lucrări care necesită autorizație de
   construire:
   • dreptul de proprietate privată
   • dreptul de concesiune, conform legislației în vigoare
   • dreptul de superficie, respectiv solicitantul are, conform contractului de superficie
    dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare

Cheltuieli Eligibile

 • Investiții în Active Corporale
  • lucrări de construire/ extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii
  • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, aparatură, birotică, de natura mijloacelor fixe
  • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Investiții în Active Necorporale (în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului)
  • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, achiziția de servicii IT relevante și necesare
  • investiții specifice certificării și omologării proceselor și produselor/ serviciilor, acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică

Consultanță Programul Regional Sud-Muntenia AXA B

Compania noastră vă oferă o sesiune gratuită de consultanță pe durata căreia experții noștri vă vor prezenta detaliile apelului de proiecte și vor evalua șansele întreprinderii dvs. de a obține fonduri europene 2024. Pentru a putea beneficia de consultanță gratuită, luați legătura cu noi accesând Pagina Contact sau completați formularul de mai jos și veți fi contactat de unul dintre experți.

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Află mai multe informații despre Programul Regional Sud-Muntenia aici.

Programul Regional Sud-Muntenia AXA B
Programul Regional Sud-Muntenia Axa B