Selectează o Pagină

Obiectivul programului regional Nord – Vest

Programul Regional Nord – Vest urmărește dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate la fel si intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM urilor, inclusiv prin investiții productive

Bugetul programului regional Nord – Vest

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este: 21.764.706,00 EUR

 • Valoarea minimă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 200.001,00 EUR
 • Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 1.500.000,00 EUR
 • Valoarea cofinanțării: 0%
 • Beneficiarul are obligația de a asigura cofinanțarea doar pentru cheltuielile neeligibile

Zona vizată

Apelul de proiecte se adresează solicitanților din regiunea Nord – Vest, care cuprinde următoarele județe: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj.

Condiții de eligibilitate a solicitantului

Sunt considerate eligibile societățile constituite până la data depunerii cererii de finanțare și cu o vechime nu mai mare de 3 an, în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile și care vor avea înregistrat sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României cel mai târziu la momentul primei plăți a ajutorului și îndeplinească următoarele criterii :

 • Să reprezinte o întreprindere nouă și inovatoare
 • Nu a preluat activitatea altei întreprinderi
 • Nu a realizat vreo repartizare sau distribuire de profit
 • Nu s-a format printr-o fuziune
 • Nu a fost înregistrată cu cel mult trei ani înainte de depunerea cererii de finanțare
 • Nu a fost și nu este cotată în lista oficială a unei burse de valori

Imobil

Pentru proiectele care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării

a. Dreptul de proprietate privată;

b. Dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare);

c. Dreptul de superficie.

Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării, solicitantul va deține (cel târziu în etapa de contractare) unul dintre drepturile de mai jos asupra imobilului/imobilelor/bunurilor ce fac obiectul investiției din cadrul proiectului:

a) dreptul de proprietate privată;

b) dreptul de concesiune;

c) dreptul de folosință ce provine dintr-un contract de comodat/închiriere/locațiune.   

Cheltuieli eligibile in cadrul programului de finanțare în regiunea Nord – Vest

Categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:

 • activități de cercetare-dezvoltare
 • activități de informare și publicitate
 • proiectarea, realizarea, testarea produs
 • activități de audit financiar
 • achiziția de servicii
 • construcția/modernizarea spațiilor de cercetare/inovare
 • achiziția de active fixe necorporale
 • achiziția de utilaje şi echipamente
 • procurarea de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului
 • elaborarea documentației de introducere în fabricație

Cheltuieli neeligibile

Următoarele categorii de cheltuieli nu se finanțează prin proiect:

 • achiziția de echipamente şi autovehicule sau mijloace de transport secondhand
 • amenzi, penalități, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj
 • cheltuieli pentru împrejmuiri, parcări, platforme, alei betonate și amenajare spații
 • prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor
 • contribuția în natură

Ia legătura cu experții noștri aici.

Pentru a afla mai multe despre program apasă aici.

Ambrozie Consulting Fonduri Europene 2023