Selectează o Pagină

Obiectivul programului regional Nord – Est

Obiectivul principal al programului regional Nord – Est îl reprezintă modernizarea microîntreprinderilor , astfel face posibilă Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive precum: Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor; Investiții pentru creșterea durabilă a IMM; Instrumente financiare pentru IMM; Proiecte start-up și spin-off pentru dezvoltarea, validarea și lansarea pe piață a unui produs minim viabil (MVP); Investiții pentru implementarea soluțiilor de specializare inteligentă.

Bugetul programului

Alocarea nerambursabilă aferentă prezentului apel de proiecte: 30 milioane EUR

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

 • Valoare minimă nerambursabilă : 50.000,00 EUR
 • Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 200.000,00 EUR
 • Cofinanțare in valoare de : min 10%
 • Contribuția programului la finanțarea : maximum 90%

Condiții de eligibilitate a solicitantului

Este considerată eligibilă societate comercială care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, cu sediul social în regiunea Nord-Est și locația de implementare în regiunea Nord-Est, în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare).

Cheltuieli eligibile in cadrul programului de finanțare în regiunea Nord – Est

Categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:

 • Cheltuieli efectuate în cadrul activităților de marketing și branding
 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Lucrări și acțiuni de protecția mediului
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
 • Construcții , instalații și organizare de șantieri
 • Cheltuieli montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
 • Achiziționarea echipamentelor tehnologice și instalațiilor
 • Achiziția de active necorporale

Cheltuieli diverse și neprevăzute

Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.

Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor prevăzute în categoria „Lucrări” cu excepția sub-categoriei – Cheltuieli cu organizarea de șantier

Cheltuieli neeligibile

Următoarele categorii de cheltuieli nu se finanțează prin proiect:

 • Cheltuielile privind achiziția de dotări/echipamente/utilaje/mijloace de transport second-hand
 • Amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj
 • Cheltuielile efectuate peste plafoanele menționate
 • Cheltuieli efectuate înainte de 01.01.2021
 • Cheltuieli aferente procurării obiectelor de inventar
 • Cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport
 • Pentru evitarea dublei finanțări

Ia legătura cu experții noștri aici.

Pentru a afla mai multe despre program apasă aici.

Ambrozie Consulting Fonduri Europene 2023