Selectează o Pagină

Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor din regiunea de dezvoltare Nord-Est

Scopul programului Regional Nord-Est

Obiectivul principal îl reprezintă modernizarea, îmbunătățirea capacității tehnice și organizaționale de a gestiona dezvoltarea de produse și servicii a microîntreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, astfel îndeplinește Prioritatea 1 “Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă” din Programul Regional Nord-Est 2021-2027, care răspunde cerințelor Obiectivului Specific RSO 1.3 – Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, din FEDR .

Bugetul Programului

Alocarea nerambursabilă aferentă PR Nord-Est: 30 milioane EUR (25.5 mil. euro FEDR + 4.5 mil. euro BS)

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

 • Valoare minimă nerambursabilă : 50.000,00 EUR
 • Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 200.000,00 EUR
 • Valoarea cofinanțării: min 10%
 • Contribuția programului la finanțarea : maximum 90%

Zona vizată

Prezentul apel de proiecte vizează Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, respectiv județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț,
Suceava și Vaslui.

Solicitanți Eligibili

Este considerată eligibilă societate comercială care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, cu sediul social în regiunea Nord-Est și locația de implementare în regiunea Nord-Est, în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare).

Criterii de încadrare în categoria microîntreprinderilor

Întreprinderile se clasifică , în funcție de numărul mediu anual de salariați și de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le dețin, întreprinderea se încadrează in categoria microîntreprinderilor daca respecta următoarele criterii :

microîntreprindere – are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Cheltuieli eligibile

Categoriile de cheltuieli eligibile in cadrul PR Nord-Est, finanțabile în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:

 • Cheltuieli efectuate în cadrul activităților de marketing și branding
 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Cheltuieli efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
 • Construcții , instalații și organizare de șantieri
 • Cheltuieli montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
 • Cheltuieli pentru achiziționarea echipamentelor tehnologice și instalațiilor
 • Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale

Cheltuieli diverse și neprevăzute

Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi finanțabile prin PR Nord-Est și vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.

Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor prevăzute în categoria „Lucrări” cu excepția sub-categoriei – Cheltuieli cu organizarea de șantier

Cheltuieli neeligibile

Următoarele categorii de cheltuieli nu se finanțează prin PR Nord-Est:

 • Cheltuielile privind achiziția de dotări/echipamente/utilaje/mijloace de transport second-hand
 • Amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj
 • Cheltuielile efectuate peste plafoanele menționate
 • Cheltuieli efectuate înainte de 01.01.2021
 • Cheltuieli aferente procurării obiectelor de inventar
 • Cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport
 • Pentru evitarea dublei finanțări

Termenele Apelului

Data și ora deschiderii apelului de proiecte: 24.11.2023, Ora: 10:00

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 24.12.2023, Ora: 10:00

Lista domeniilor de activitate eligibile

Solicitantul poate fi considerat eligibil daca își desfășoară activitatea in unul dintre domeniile de activitatea eligibile (accesează aici lista domeniilor de activitate eligibile în cadrul Programului Regional Nord-Est) sau se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze clasa/ele CAEN vizată/e de investiție, la locul de implementare.

Contactează experții noștri

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Sau ia legătura cu experții noștri aici sau în formularul de mai sus .

Află mai multe despre Programul Regional Nord-Est aici.

Nord-Est

Ambrozie Consulting Fonduri Europene 2023