Selectează o Pagină

Obiectivul programului regional centru – Investiții tehnologice în IMM-uri

Această intervenție se adresează nevoii IMM de acces la cele mai noi tehnologii și de sprijin în vederea achiziționării și operaționalizării acestora. Sprijinul acordat IMM-urilor are un impact potențial ridicat și se concentrează pe susținerea creșterii IMM-urilor dinamice, cu orientarea spre sectoarele de specializare inteligentă, facilitând ascensiunea regiunii Centru în cadrul lanțului economic.

Bugetul programului

Bugetul total al programului pentru ambele axe este de: 81.016.706,00 EUR

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

 • Valoare minimă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 250.000 euro
 • Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 1.500.000 euro

Tipul apelului: Apelul de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen.

Intensitatea finanțării

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

IMM PE Centru
IMM Intensitatea-finantarii-Rgiunea-centru

Pentru a fi finanțată prin ajutor de stat regional investiția propusă trebuie să fie o investiție inițială – o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente , diversificarea producției unei unități prin produse sau servicii care nu au fost produse anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului generale producție sau a procesului general de furnizare de servicii la care se referă investiția în unitatea existentă

Condiții de eligibilitate a solicitantului

Societate sau societate cooperativă care, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, se încadrează în categoria:

 • microîntreprinderilor din mediul urban – au mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei
 • întreprinderilor mici din mediul urban și rural – au între 10 și mai puțin de 50 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderilor mijlocii din mediul urban și rural – au între 50 și mai puțin de 250 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Cheltuieli eligibile in cadrul programului investiții tehnologice în IMM-uri

 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
 • amenajarea terenului
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
  • Studii
  • Obținere avize, acorduri, autorizații
  • Proiectare și inginerie
  • Consultanță
  • Asistență tehnică
   • Pentru proiectele care implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică sunt eligibile în limita a 7% din valoarea eligibilă a investiției de bază.
   • Pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică (detaliate în cadrul acestui capitol) sunt eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a investiției de bază.
 • Cheltuieli pentru investiția de bază
  • Lucrările de construcții și instalații
  • Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
  • Utilaje, echipamente tehnologice și funcţionale care necesită montaj (în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului)
  • Dotări, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale fără montaj (în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului)
  • Active necorporale (în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului)
 • Alte cheltuieli
  • Organizare de șantier
  • Comisioane, cote si taxe
  • Cheltuieli diverse și neprevăzute
 • Cheltuielile de informare si publicitate
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
 • Cheltuieli de instruire și cooperare teritorială
 • Cheltuieli de instruire a personalului

Suma cheltuielilor pentru amenajarea terenului și a lucrărilor de construcții nu poate depăși 50% din valoarea cheltuielilor cu investiția de bază.

Ia legătura cu experții noștri aici.

Pentru a afla mai multe despre program apasă aici.

Regiunea Centru

Ambrozie Consulting Fonduri Europene 2023