Selectează o Pagină

Obiectiv | Programul Regional București-Ilfov

Programul Regional București-Ilfov 2024 are obiectiv general de a contribui la viziunea strategică a Regiunii București-Ilfov (RBI) prin susținerea unei dezvoltări economice inteligente, sustenabile și incluzive în vederea îmbunătățirii standardului de viață și creșterii rezilienței față de provocările societale.

Buget | Programul Regional București-Ilfov

 • Alocarea financiară: 37.627.723,75 Euro
 • Valoarea eligibilă minimă: 25.000 EUR
 • Valoarea Eligibilă maximă: 200.000 EUR
 • Contribuția proprie: minim 10%

Zona vizată

Zona geografică vizată de proiect, respectiv locul de implementare a proiectului, este reprezentată de
mediul urban din Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov.

Beneficiari Eligibili

Beneficiarii trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

 • O societate cu sediul social/punct de lucru în Regiunea București-Ilfov și locația de implementare a proiectului în mediul urban
 • Solicitantul, inclusiv întreprinderile legate se încadrează în categoria microîntreprinderilor

Cheltuieli Eligibile

 • Investiții în active corporale:
  • Construirea/extinderea spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI
  • Achiziționarea de echipamente, tehnologii (inclusiv tehnologii verzi), utilaje, instalații de lucru, precum si dotări încadrate în categoria mijloacelor fixe: mobilier, echipamente informatice, echipamente de birotică
 • Investiția în active necorporale:
  • programe informatice
  • brevete/licențe
  • mărci comerciale

Consultanță | Programul Regional București-Ilfov

Compania noastră vă oferă o sesiune gratuită de consultanță pe durata căreia experții noștri vă vor prezenta detaliile apelului de proiecte și vor evalua șansele întreprinderii dvs. de a obține fonduri europene 2024. Pentru a putea beneficia de consultanță gratuită, luați legătura cu noi accesând Pagina Contact sau completați formularul de mai jos și veți fi contactat de unul dintre experți.

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Află mai multe informații despre Programul regional București-Ilfov 2024 aici.

Programul Regional București-Ilfov 2024
Programul Regional București-Ilfov 2024