Selectează o Pagină

Apelul de proiecte „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie” – Programul Operațional Sănătate, vizează investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ construcție nouă și dotare (dacă este necesar) în infrastructura structurilor sanitare/ alte structuri publice care acordă asistență medicală ambulatorie de obstetrică ginecologie, inclusiv unitățile sanitare care vor implementa programe de screening în vederea creșterii capacitații acestora de a oferi servicii de screening prenatal și de urmărire a gravidei.

Bugetul toatal Programul Operațional Sănătate | Obstetrică Ginecologie

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 36.000.000 euro și este repartizat în funcție de regiunea e dezvoltare, astfel încât:
– pentru o regiune mai dezvoltată sunt alocate 4.000.000 euro
– pentru regiunile mai puțin dezvoltate – 32.000.000 euro

Intensitatea finanțării, atât pentru o regiune dezvoltată cât și pentru regiunile mai puțin dezvoltate este distribuită astfel: contribuția din fonduri UE și de la bugetul de stat în proporție de 98% contribuția beneficiarului în valoare de 2% din cheltuielile eligibile.

Valoarea Grantului minim pentru un proiect este de 200.001 euro, iar valoare maximă este de 4.000.000 euro.

Beneficiari Eligibili

 • Unități /structuri sanitare publice de obstetrică ginecologie;
 • Unitățile administrativ-teritoriale, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
 • Primăria Municipiului București, inclusiv prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și sectoarele Municipiului București, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
 • Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv autorități și instituții publice centrale din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv a Academiei Române care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a).

Fiecare din aceste categorii de solicitanți se poate constitui și ca partener în cadrul unui proiect pentru Programul Operațional Sănătate | Obstetrică Ginecologie.

Cheltuieli Eligibile

 • cheltuielile efectuate pentru proiectare;
 • cheltuieli efectuate pentru obținerea-actualizarea documentațiilor tehnicoeconomice;
 • cheltuielile aferente lucrărilor de investiții (de ex.: reabilitare/ modernizare/ extindere/ construcție), cheltuieli cu asistență tehnică.
 • cheltuieli cu dotare, obiecte de inventar/ mijloace fixe necesare investiției și desfășurării activității medicale,
 • echipamente medicale, sisteme și echipamente IT
 • cheltuieli de informare și publicitate proiect
 • cheltuieli pentru echipa proiectului
 • cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern – opțional;
 • cheltuieli cu serviciile pentru elaborarea cererii de finanțare – doar pentru
  proiectele aprobate

Contactează Experții Noștri pentru Programul Operațional Sănătate | Obstetrică Ginecologie

Ia legătura cu un expert din echipa noastră accesând pagina „Contact”, sau completează formularul de mai jos:

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Programul Operațional Sănătate
Programul Operațional Sănătate

Descarcă Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Sănătate | Obstetrică Ginecologie. (Apelurile de proiecte PS/220/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2)