Selectează o Pagină

Scopul programului Digitalizare IMM 2023

Prin Digitalizare IMM 2023 microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii românești vor putea obține granturi de câte 20.000-100.000 de euro, pentru a-și digitaliza activitatea. Obiectivul investiției este de a sprijini digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), ceea ce ar putea contribui ulterior la creșterea competitivității, favorizând inovarea acestor întreprinderi și facilitând noi formule de lucru. Această subcomponentă va aborda una dintre principalele provocări cu care se confruntă IMM-urile: presiunea de a-și adapta modelele de afaceri la realitățile digitale.

Bugetul Programului Digitalizare IMM 2023

Bugetul total al schemei propuse este de 347,5 milioane de euro, bani asigurați din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Din acești bani, ar urma să se acorde ajutoare astfel:

 • 20.000 – 30.000 euro pentru microîntreprindere;
 • 20.000 – 50.000 euro pentru întreprindere mică;
 • 20.000 – 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.

Intensitatea finanțării

 • Valoarea ajutorului de minimis în euro se calculează în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data semnării contractului de finanțare, și reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile. Restul de 10% reprezintă cofinanțare ce trebuie asigurată din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis, de către beneficiar.
 • Totodată, valoarea TVA este o cheltuială neeligibilă și doar în cazul societăților neplătitoare de TVA acesta va fi decontat din bugetul de stat.

În afara acestei valori, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă ce va fi suportată de beneficiar.

Beneficiari Eligibili

Apelul este adresat societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România, care respectă următoarele condiții:

 • au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri). Calitatea trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;
 • sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
 • nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
 • au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate”;
 • Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021.

ATENȚIE!

Nu sunt eligibile întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate (așa cum rezultă din certificatul constatator ONRC) în domeniile din următoarele clase CAEN:

5829 – Activități de editare a altor produse software;

6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);

6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;

6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 – Activități ale portalurilor web;

6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

7211 – Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;

7219 – Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie.

Cheltuieli Eligibile Digitalizare IMM 2023

 • cheltuieli cu servicii de consultanta/analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul;
 • cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;
 • cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;
 • cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 • cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;
 • cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 • cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 • cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 • cheltuieli cu serviciile de auditare tehnică (IT și DNSH);
 • cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată).

Indicatori obligatorii de îndeplinit

Pentru ca un proiect să fie admis la finanțare acesta trebuie să propună activități pentru atingerea obiectivelor programului de finanțare. Numărul de criterii de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI) atins prin proiect, minim 6 indicatori DESI din total 12 din lista de mai jos. Acest indicator trebuie menținut pe toată durata de durabilitate a proiectului (5 ani).

1în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);
2care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
3„care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s; „
4„în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului);”
5utilizează IoT;
6„utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);”
7utilizează CRM;
8cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
9utilizează tehnologia de AI;
10cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
11realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
12utilizează două sau mai multe rețele sociale.

Pentru a lua legătura cu unul dintre experții noștri, apasă aici.

Pentru a afla mai multe despre program apasă aici.

Digitalizare imm 2023