Selectează o Pagină

Obiectivul programului de digitalizare avansată a IMM

Este de a sprijini digitalizarea întreprinderilor ( IMM ), ceea ce ar putea contribui ulterior la creșterea competitivității, favorizând inovarea acestor întreprinderi și facilitând noi formule de lucru. Această subcomponentă va sprijini antreprenorii în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate .

Bugetul programului de digitalizare avansată a IMM – urilor

Valoarea totală alocată IMM- urilor în cadrul prezentului apel este de: 150 milioane de EUR

Plafonul maxim al finanțării nerambursabile se va determina în funcție de categoria în care se încadrează liderul de proiect, astfel:

 • Microîntreprinderi – maxim 500.000,00 EUR
 • Întreprinderi mici – maxim 1.500.000,00 EUR
 • Întreprinderi mijlocii –maxim 3.000.000,00 EUR

Beneficiarul ajutorului regional trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile

Condiții de eligibilitate a solicitantului

Formele asociative (parteneriatele*) formate din:

 • 1) Lider (IMM cu activitate non-IT)
 • 2) Partener (IMM cu activitate IT) :

IMM care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • înființat în baza Legii nr. 31/1990 , Legii nr. 1/2005 SAU Legea nr. 301/2011
 • activează în cel puțin unul dintre următoarele sectoare (coduri CAEN):5829 , 6201 , 6202 , 6203 , 6209 , 6311 , 6312 , 6399 , 7211 , 7219.

Specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelului de proiecte pentru digitalizarea avansată a IMM

Apelul de proiecte se adresează proiectelor ce prevăd activități care au ca scop dezvoltarea și implementarea de tehnologii digitale avansate, respectiv:

 • Investiții în active corporale și necorporale în cadrul unei investiții inițiale
 • Investiții în cercetare industrială și dezvoltare experimentală

AJUTORUL DE STAT

 • Ajutoarele regionale pentru investiții (minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului)

Costurile eligibile sunt următoarele:

 • Costurile investițiilor în active corporale;
 • Costurile investițiilor în active necorporale.
 • Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare (maxim 25% din valoarea eligibilă a proiectului)

Partea din proiectul de cercetare și dezvoltare care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze complet într-una sau în mai multe dintre categoriile următoare:

 • Cercetare industrială
 • Dezvoltare experimentală

Costurile eligibile ale proiectelor de cercetare și dezvoltare sunt alocate unei categorii specifice de cercetare și dezvoltare și sunt următoarele:

 • (a) costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului
 • (b) costurile instrumentelor și ale echipamentelor
 • (c) costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe

* dacă rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.

Cheltuieli eligibile in cadrul programului

 • A. În procent de minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului, aferente investițiilor regionale
  • Cheltuieli privind active corporale și necorporale
  • Cheltuieli privind tehnologii blockchain
  • Cheltuieli privind achiziția de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică (în procent de minim 5% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 13,33%) – cheltuială obligatorie
  • Cheltuieli privind achiziția de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality
 • B.În procent de maxim 25% din valoarea eligibilă a proiectului pentru categorii specifice de cheltuieli aferente cercetării și dezvoltării
  • Costurile cu personalul*2: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect
  • Costurile instrumentelor și ale echipamentelor
  • Costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe

Cheltuieli neeligibile

 • Alte cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile descrise mai sus
 • Cheltuielile privind costuri administrative
 • Echipamente second-hand
 • Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor
 • Contribuția în natură
 • Amortizarea
 • Achiziții în regim de leasing
 • Achiziția de terenuri

Ia legătura cu experții noștri aici.

Pentru a afla mai multe despre program apasă aici.

Ambrozie Consulting Fonduri Europene 2023