Selectează o Pagină

Prezentarea Programelor de Dezvoltare Regională

În acest articol vom prezenta sintetizat câteva dintre Programele de Finanțare pentru Dezvoltare Regională care urmează a fi lansate sau care sunt deja în curs în această perioadă. Toți cei interesați de fondurile europene nerambursabile vor putea găsi aici informații relevante despre procedura de aplicare, acțiunile necesare de întreprins și alte detalii de ordin procedural sau juridic în vederea accesării fondurilor europene. Veți găsi util în acest articol răspunsuri la întrebări precum ce sunt fondurile europene sau cine poate accesa finanțările nerambursabile.

Rezumat Apel de Proiecte – Programul de Dezvoltare Regională Centru (2024)

Perioada de depunere a proiectelor: 20.02.2024 ora 12:00 – 20.05.2024 ora 12:00

Buget alocat: 27.607.117 euro

Solicitanți eligibili: Microîntreprinderi, inclusiv start-up-uri, conform Legii 346/2004 și Legii nr. 31/1990 sau Legii 1/2005.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate:

 • Minim 25.000 euro
 • Maxim 200.000 euro
 • Maxim 100.000 euro pentru start-up-uri noi.

Activități Eligibile:

 1. Activități Aferente Activității de Bază:
  1. Investiții în active corporale (construcție, extindere, modernizare).
  1. Achiziționarea de echipamente, utilaje, mobilier, echipamente informatice.
  1. Nu sunt eligibile investiții în active necorporale sau lucrări de construcție.
 2. Investiții în Active Necorporale:
  1. Brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, instrumente de comercializare online.
  1. Activități de instruire a angajaților în domeniul tehnologic, IT, management și antreprenoriat.
 3. Investiții în Procese de Producție Ecologică și Utilizare Eficientă a Resurselor:
  1. Finanțare pentru achiziția de active corporale și necorporale în aceste domenii.
 4. Activități Conexe Activității de Bază:
  1. Proiectare și consultanță.
  1. Managementul implementării proiectului.
  1. Audit financiar al proiectului.
  1. Activități de publicitate și informare.

Această oportunitate oferă microîntreprinderilor și start-up-urilor posibilitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare și inovare. Granturile pentru microîntreprinderi, care pot fi solicitate între 25.000 și 200.000 de euro, reprezintă un sprijin crucial pentru antreprenorii noi și existenți. Condițiile de eligibilitate includ încadrarea în legislația specifică, iar data de înființare este un criteriu important.

Proiectele pot acoperi o gamă diversă de activități, de la investiții în active corporale și necorporale la procese de producție ecologică. O atenție deosebită este acordată activităților de instruire a angajaților, pregătindu-i pentru noile tehnologii și provocări ale domeniului de activitate.

Pentru mai multe detalii, vă recomandăm să consultați articolul destinat Programului de Dezvoltare Regională Centru aici: https://www.ambrozieconsulting.ro/startup-scaleup-regiunea-centru-o-regiune-competitiva-prin-inovare/

Rezumat Apel de Proiecte – Programul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2021-2027 (2024)

Perioada de depunere a proiectelor: 15 martie 2024, ora 08:00 – 14 iunie 2024, ora 12:00

Buget alocat: 47.058.823,62 euro

Solicitanți eligibili: microîntreprinderi sau a întreprinderi mici non-agricole, din mediul rural și urban.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate:

 • Minim: 50.000,00 EUR
 • Maxim: 200.000,00 EUR
 • Valoarea cofinanțării: min 10%

Activități eligibile:

 • Investiții în active corporale și necorporale.
 • Activități economie circulară, internaționalizare, certificări și omologări, digitalizare.

Începând cu 15 martie 2024, ora 08:00, este lansat apelul de proiecte în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, Prioritatea 1 – „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, RSO1.3 – „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”.

Acest apel sprijină microîntreprinderile și întreprinderile mici din regiunea Sud-Muntenia prin finanțarea investițiilor în active corporale și necorporale, promovând economia circulară și internaționalizarea afacerilor. Fondurile europene nerambursabile sunt disponibile pentru proiecte care vizează certificări, omologări și digitalizare, contribuind astfel la intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității întreprinderilor mici și dinamice.

Pentru mai multe detalii puteți consulta articolul destinat apelului de proiecte aferent Programului Regional Sud-Muntenia aici: https://www.ambrozieconsulting.ro/programul-regional-sud-muntenia-interventia-1-3-a-1-3-b-investitii-pentru-imm-uri/

Rezumat Program de Dezvoltare Regională SV-Oltenia 2021-2027 (2024)

Buget alocat: 21.126.000,00 EUR

Solicitanți eligibili: Societăți cooperative încadrate în categoria microîntreprinderilor/IMM-urilor din mediul urban sau întreprinderi mijlocii din mediul rural.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate:

 • Minim: 10.000,00 EUR
 • Maxim: 75.000,00 EUR
 • Cofinanțare: minim 10%

Zona vizată:

Cele 5 județe ale Regiunii de Dezvoltare SV-Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea.

Cheltuieli Eligibile:

 • Servicii de consultanță
 • Dotări/Active corporale/Echipamente informatice cu sau fără montaj
 • Active necorporale (aplicații software/licențe, tehnologii AI, soluții pentru securitatea cibernetică, instrumente de comercializare online)
 • Activități obligatorii de publicitate și informare
 • Instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor TIC

Cheltuieli Neeligibile:

 • Costurile operaționale, de funcționare, de testare și întreținere
 • Cheltuieli financiare, prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor
 • Costuri de personal, leasing, administrative, achiziționarea autovehiculelor
 • Contribuția în natură, echipamentele second-hand, amortizarea
 • Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare

Acest program regional dedicat Regiunii SV-Oltenia oferă granturi pentru micro întreprinderi și IMM-uri cu scopul de a sprijini dezvoltarea regională și a atinge obiectivele specifice stabilite de Comisia Europeană pentru perioada 2021–2027. Consultați articolul detaliat despre apelul de proiecte aferent Programului Regional Sud-Vest aici: https://www.ambrozieconsulting.ro/sv-oltenia-program-regional-investitii-tehnologice-in-imm-uri/

Rezumat Programul Regional Sud-Est 2021-2027 (Apel PRSE/1.6/A.1/1/2023)

Perioada de depunere a proiectelor: estimat 15.04.2024 – 15.05.2024

Buget alocat: 43.362.593 Euro (FEDR + CN), din care 36.858.204 Euro FEDR și 6.504.389 Euro cofinanțare națională.

Solicitanți eligibili: Microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, din mediul urban, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, excluzând teritoriul acoperit de Instrumentul Teritorial Integrat Delta Dunării.

Tipuri de acțiuni sprijinite:

 • Creșterea competitivității economice a firmelor.
 • Extinderea piețelor de vânzare și a gamei de produse și servicii oferite, inclusiv internaționalizare și activități de marketing.
 • Activități din domeniul economiei circulare.
 • Utilizarea soluțiilor pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor.
 • Investiții în construirea/modernizarea/extinderea de infrastructuri și dotare cu active corporale și necorporale.

Investiții eligibile:

 • Infrastructuri cu utilități generale aferente.
 • Dotare cu active corporale (echipamente tehnologice, utilaje, instalații, mobilier, echipamente informatice).
 • Dotare cu instalații/echipamente pentru economie de energie și surse regenerabile.
 • Investiții în active necorporale legate de funcționarea mijloacelor fixe achiziționate.

Acest apel competitiv din cadrul Programului Regional Sud-Est oferă microîntreprinderilor din mediul urban oportunitatea de a accesa granturi pentru stimularea inovației și creșterea competitivității, contribuind astfel la dezvoltarea economică regională.

Rezumat Ghid de Finanțare ADR Vest – Fonduri Europene 2023 pentru Microîntreprinderi

Regiunea de Vest a României, prin Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Vest, oferă finanțare europeană pentru IMM-uri prin Ghidul de finanțare „Sprijin pentru microîntreprinderi” în cadrul Fondurilor Europene 2023.

Buget Disponibil: 10 milioane de euro, destinat microîntreprinderilor din Arad, Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin, active în sectorul serviciilor.

Suma Granturilor:

 • Minim: 30.000 euro
 • Maxim: 120.000 euro

Eligibilitate:

Microîntreprinderi (maxim 9 salariați) din cele 4 județe menționate, cu cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Condiții Specifice de Finanțare:

 • Microîntreprinderi cu venituri ≥ 30% din cifra de afaceri – Grant maxim 120.000 euro.
 • Microîntreprinderi cu venituri < 30% din cifra de afaceri sau fără venituri – Grant maxim 60.000 euro.

Procentul de Contribuție Proprie Diferă:

 • 24% în județul Timiș
 • 17% în județul Arad
 • 10% în județele Hunedoara și Caraș-Severin

Condiții de Eligibilitate pentru Proiecte:

 • Dotare cu echipamente tehnologice, mobilier, echipamente informatice.
 • Construirea/extinderea de infrastructuri multifuncționale.
 • Activități pentru extinderea piețelor, inclusiv internaționalizare și marketing.
 • Proiecte în domeniul economiei circulare.

Acest apel reprezintă o oportunitate pentru microîntreprinderile din regiunea de Vest să acceseze fonduri europene pentru investiții. Urmați ADR Vest pentru actualizări și lansarea oficială a apelului: https://adrvest.ro/ și pagina destinată articolului detaliat despre programul de finanțare pentru regiunea Vest aici: https://www.ambrozieconsulting.ro/new-fonduri-europene-2023-imm-regiunea-vest/

Rezumat Program de Dezvoltare Regională Nord-Vest – Digitalizarea IMM-urilor

Obiectivul Programului Regional Nord-Vest:

Transformarea economică inovatoare și inteligentă, promovarea conectivității TIC în Regiunea Nord-Vest pentru dezvoltare echilibrată și valorificarea beneficiilor digitalizării.

Perioada de depunere: estimat trimestrul 1 din 2024 – trimestrul 2 din 2024

Buget Total: 16.764.705,90 EUR

Suma Eligibilă pentru Finanțare Nerambursabilă:

 • Minim: 10.000,00 EUR
 • Maxim: 100.000,00 EUR
 • Cofinanțare: Minim 10%

Zona Vizată:

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest – Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj.

Condiții de Eligibilitate a Solicitantului:

 • Societate IMM înregistrată în Regiunea Nord-Vest.
 • Activitate desfășurată pe cel puțin un an fiscal cu profit înregistrat.
 • Drepturi asupra imobilului/imobilelor proiectului.

Criterii de Încadrare în Categoria IMM-urilor:

 • Microîntreprindere: <10 salariați, cifră de afaceri <2 milioane EUR.

Cheltuieli Eligibile:

 • Echipamente TIC, rețea LAN, automatizări și robotică.
 • Achiziții de software, inteligență artificială, realitate augmentată.
 • Consultanță pentru soluții tehnice.
 • Digitalizare arhive și alte servicii.

Cheltuieli Neeligibile:

 • Cheltuieli salariale, amenzi, penalități.
 • Echipamente și cheltuieli pentru activități economice de bază.
 • Contribuție în natură, leasing, achiziții second-hand.

Programul oferă oportunitate IMM-urilor din Nord-Vest pentru digitalizare, promovând inovarea și conectivitatea TIC. Pentru mai multe detalii consultați link-ul cu informații mai cuprinzătoare despre apelul de proiecte aferent programului regional Nord-Vest https://www.ambrozieconsulting.ro/programul-regional-nord-vest-2021-2027/

Contactează experții noștri

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Ia legătura cu experții noștri aici sau în formularul de mai sus.

Ambrozie Consulting 2024