Selectează o Pagină

S-a lansat apelul dedicat microîntreprinderilor și IMM-urilor

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a anunțat ieri, 29 ianuarie 2024, lansarea apelului de proiecte pentru îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM-uri.

Obiectivul PR Sud-Vest Oltenia

Obiectivul principal al Programului Regional Sud-Vest Oltenia este Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, astfel contribuind la dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

Zona vizată

Acest apel vizează Regiunea Sud-Vest Oltenia (județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea).

Perioada de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare vor putea fi depuse începând cu data de 02.04.2024, ora 12:00. Data închiderii apelului este 02.05.2024, ora 12:00.

Bugetul alocat

Alocarea financiară este de 79.968.823 euro

 • Valoarea minimă eligibilă: 200.000 euro.
 • Valoarea maximă eligibilă: 1.500.000 euro.

Contribuția maximă a programului:

 • Pentru componenta de ajutor de stat regional:
  • 75% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici;
  • 70% pentru întreprinderi mijlocii.
 • Pentru componenta de ajutor de minimis:
  • 100%, în limita echivalentului în lei a 200.000 euro.

Valoarea componentei de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului.

Solicitanți eligibili în cadrul PR Sud-Vest Oltenia

 • microîntreprinderile (care implementează investiția în mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare localităților urbane)
 • întreprinderile mici și mijlocii (indiferent dacă implementează investiția în mediul urban sau rural).

Cheltuieli eligibile

 • Amenajarea terenului
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
 • Consultanță specializată
 • Construcții și instalații
 • Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu si fără montaj)
 • Active necorporale – se cuprind:
  • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similar;
  • Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului
 • Comisioane, cote si taxe – finanțabile prin ajutor de minimis
 • Cheltuieli diverse și neprevăzute- finanțabile prin ajutor de stat regional
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare
 • Activități de certificare/recertificare

Contactează experții noștri

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Ia legătura cu experții noștri aici sau în formularul de mai sus.

Află mai multe despre PR Sud-Vest Oltenia aici.

PR Sud-Vest Oltenia

Ambrozie Consulting Fonduri Europene 2024