Selectează o Pagină

SCOPUL PROGRAMULUI

Obiectivul apelului POC 4.1.1 Bis îl reprezintă refacerea capacității de reziliență a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii, prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea în retehnologizare, în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate;

BUGETUL PROGRAMULUI

Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 290.000.000 euro.

Din acești bani vor fi acordate ajutoare de stat pentru retehnologizare în limita de maxim 5 ori cifra de afaceri realizată de beneficiar în anul 2021, granturile fiind cuprinse între 50.000 euro și 500.000 euro (echivalentul în lei la cursul inforeuro valabil în luna septembrie 2022).

Granturile pentru investiții destinate retehnologizării au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2021;

INTENSITATEA FINANȚĂRII

Cofinanțarea proprie a beneficiarilor se asigură în procent de 30% – 60% pentru întreprinderi mijlocii, respectiv 25%-50% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, în funcție de regiuni;

BENEFICIARI ELIGIBILI POC 4.1.1 Bis

 • Programul de finanțare este destinat microîntreprinderilor, întreprinderilor mici, întreprinderilor mijlocii (IMM-uri) și își desfășoară activitatea în domeniile de activitate eligibile, respectiv:
  • industria alimentară panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;
  • construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii.
 • au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021;
 • sunt înfiinţaţi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
 • nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014, cu modificările si completările ulterioare;
 • nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleaşi activităţi, sub formă de costuri eligibile, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi;
 • nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;

CHELTUIELI ELIGIBILE POC 4.1.1 Bis

 • modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/ eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 • dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică, necesare activităţii de producţie, precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie existente.;i după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;

Pentru a lua legătura cu unul dintre experții noștri, apasă aici.

Pentru a afla mai multe despre program apasă aici.