Selectează o Pagină

Scopul programului PNRR I2.3

Extinderea și furnizarea de echipamente noi pentru unități de terapie intensivă neonatală în vederea tratamentului adecvat. În mod specific, subinvestiția PNRR I2.3 va acoperi extinderea capacității infrastructurii spitalicești dedicate pacienților critici nou-născuți, dotarea paturilor existente cu aparatura medicală adecvată, precum și îmbunătățirea programului de screening.

Bugetul Programului

 • Creșterea capacității secțiilor/compartimentelor de terapie intensivă nou născuți: 183.552.240 lei (fără TVA) echivalent a 37.200.000 € (fără TVA) corespondentă unei alocări de maxim 1.480.260 lei/pat (fără tva) echivalentul a 300.000 €/pat (fără TVA)
 • Dotarea secțiilor/compartimentelor de terapie intensivă nou născuți existente: 66.611.700 lei (fără TVA) echivalent a 13.500.000 € (fără TVA) corespondentă unei alocări de maxim 740.130 lei/pat (fără TVA) echivalentul a 150.000 €/pat
 • Screening: 31.085.460 lei (fără TVA) echivalent a 6.300.000 € (fără TVA) corespondentă unei alocări de maxim 1.282.892 lei/proiect (fără tva) echivalentul a 260.000 €/proiect (fără TVA) respectiv unei alocări de maxim 222.039 lei (fără TVA) echivalentul a 45.000 €/proiect (fără TVA)

Intensitatea finanțării

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat.

Beneficiari Eligibili PNRR I2.3

Orice unitate sanitară publică cu personalitate juridică/fiscală în cadrul căreia funcționează o unitate (secție/compartiment) de asistență medicală destinată pacientului critic neonatal:

 • maternități nivel 2 și 3,
 • spitale de pediatrie,
 • spitale aflate în subordinea Academiei Române.

Cheltuieli Eligibile

 • Creșterea capacității secțiilor/compartimentelor de terapie intensivă nou născuți:
  • Lucrări pentru extindere paturi terapie intensivă neonatală;
  • Dotări și facilități complementare extinderii;
  • Aparate ventilație mecanică;
  • Incubatoare;
  • Monitoare semne vitale;
  • Injectomate;
  • Pompe de perfuzie;
 • Dotarea secțiilor nou născuți existente:
  • Aparate ventilație mecanică;
  • Incubatoare;
  • Monitoare semne vitale;
  • Injectomate;
  • Pompe de perfuzie;
 • Screening:
  • Componența minimă a unui kit pentru screening/prevenție retinopatia de prematuritate este formată din: Mixer de aer-oxigen pentru sală de nașteri și pentru sală operații cezariene, Monitor semne vitale sală naşteri, Monitor semne vitale sală operații cezariene, Ventilator de transport cu FiO2 reglabil 21-100%, Incubator de transport,
  • Componența minimă a unui kit pentru screening/prevenție și tratament pentru retinopatia de prematuritate profilaxia secundară: Mixer de aer-oxigen pentru sală de nașteri și pentru sală operații cezariene, Monitor semne vitale sală naşteri, Monitor semne vitale sală operații cezariene, Ventilator de transport cu FiO2 reglabil 21-100%, Incubator de transport, Aparat laser retinian; Sistem imagistică-oftalmică pentru retină/RetCam; Oftalmoscop indirect, inclusiv instrumente
  • Componența minimă a unui kit pentru screening/prevenție malformatii congenitale cardiace este formată din: Ecocardiograf portabil cu sonde cardiace și sonda cap/abdomen;

Etapele de derulare ale unui proiect

Proiectele din cadrul prezentului apel se vor derula astfel:

1. Realizarea documentației suport

 • Depunerea Dosarului de finanțare
 • Evaluarea și selecția beneficiarilor
 • Contractarea
 • Implementarea investițiilor specifice.

Notă: Realizarea documentației suport

a. Pentru proiectele care cuprind activități/investiții pentru care nu este necesară elaborarea de studii de fezabilitate/DALI, investițiile propuse fiind justificate printr-o notă de fundamentare /studiu de oportunitate/alt document justificativ după caz, aprobat de către conducătorul unității/structurii sanitare.

b. Pentru proiectele care cuprind activități/investiții pentru care este necesară elaborarea de studii de fezabilitate/DALI, acestea se vor realiza în conformitate cu prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și va avea la bază necesitatea dezvoltării proiectului şi caracteristicilor tehnice, comparând soluţiile alternative mai detaliate în vederea asigurării alegerii soluțiilor celor mai eficiente.

Pentru a lua legătura cu unul dintre experții noștri, apasă aici.

Pentru a afla mai multe despre program apasă aici.