Selectează o Pagină

SCOPUL PROGRAMULUI

Programul PNRR 12.4 urmărește ”organizarea în unitățile medicale de spitalizare continuă a unor structuri funcționale de boli infecțioase pentru izolarea/gruparea și tratarea pacienților cu IAAM determinate de microorganisme MDR și cu infecții cu Clostridium difficile”, precum și ”definirea și dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize microbiologice specializate”.

BUGETUL PROGRAMULUI PNRR 12.4

Investiția I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale are un buget total de 739.794.410 lei echivalent 150.380.000 Euro și se va realiza prin derularea unui apel deschis prin care se vor finanța minim 25 de unități medicale publice. Valoarea maximă nerambursabilă a finanțării alocate per proiect este de 29.591.766,40 lei echivalent 6.015.200 Euro.

INTENSITATEA FINANȚĂRII

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat.

INDICATORII INVESTIȚIEI

Investiția I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale are următorii indicatori:

a) Indicatori cantitativi în conformitate cu prevederile țintei 375:

a.1. Minim 25 de unități/structuri sanitare vor beneficia de echipamente și materiale pentru a reduce riscul de infecții asociate asistenței medicale.

b) Capacitatea unităților de asistență medicală noi sau modernizate : Persoane/an;

b.1. Numărul maxim anual de persoane care pot fi deservite de o unitate de asistență medicală nouă sau modernizată datorită sprijinului acordat prin măsuri în cadrul mecanismului, cel puțin o dată pe parcursul unei perioade de un an.

BENEFICIARI ELIGIBILI PNRR 12.4

Solicitanții pot fi orice entitate publică care deține o unitate sanitară care cuprinde una sau mai multe din următoarele:

 • Laborator microbiologie;
 • Bloc operator / secție/ compartiment de terapie intensivă / unitate de terapie
 • intensivă intermediară post-operatorie / unitate de supraveghere post-anestezică;
 • Secție / compartiment chirurgie, obstetrică-ginecologice, gastroenterologie;
 • Secție / compartiment / unitate funcțională arși;
 • Secție / compartiment / unitate funcțională de boli infecțioase.

Solicitanții eligibili sunt:

 • Unități administrativ-teritoriale (UAT);
 • Parteneriate între UAT și entități cu personalitate juridică proprie care au în componență una sau mai multe unități sanitare, respectiv imobilul (clădire și teren) în care funcționează unitatea sanitară. Liderul de proiect/parteneriat va fi Unitatea Administrativ Teritorială;
 • Instituții centrale care dețin rețea proprie sanitară;
 • Unități/structuri sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

CHELTUIELI ELIGIBILE PNRR 12.4

 • reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente în vederea organizării în unitățile medicale de spitalizare continuă a unor structuri funcționale de boli infecțioase pentru izolarea/gruparea și tratarea pacienților cu IAAM determinate de microorganisme MDR și cu infecții cu Clostridium difficile.
 • dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate;
 • achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale:
  • sisteme de decontaminare a aerului din încăperi;
  • sisteme de dezinfecție suprafețe cu abur/presiune înaltă etc;
  • sisteme de sterilizare echipamente protecție personal;
  • sisteme / echipamente de control al igienei mâinilor;
  • sisteme / echipamente de evidențiere a încărcăturii microbiologice în aer și pe suprafețe;
  • echipamente și sisteme digitale / IT / AI de monitorizare al infecțiilor nosocomiale; ETC.

ETAPELE DE DERULARE ALE UNUI PROIECT PNRR 12.4

Proiectele din cadrul prezentului apel se vor derula astfel:

 1. Realizarea documentației suport;
 2. Depunerea Dosarului de finanțare;
 3. Evaluarea și selecția beneficiarilor;
 4. Contractarea;
 5. Implementarea investițiilor specifice.

Notă: Realizarea documentației suport

a. Pentru proiectele care cuprind activități/investiții pentru care nu este necesară elaborarea de studii de fezabilitate/DALI, investițiile propuse fiind justificate printr-o notă de fundamentare /studiu de oportunitate/alt document justificativ după caz, aprobat de către conducătorul unității/structurii sanitare.

b. Pentru proiectele care cuprind activități/investiții pentru care este necesară elaborarea de studii de fezabilitate/DALI, acestea se vor realiza în conformitate cu prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și va avea la bază necesitatea dezvoltării proiectului şi caracteristicilor tehnice, comparând soluţiile alternative mai detaliate în vederea asigurării alegerii soluțiilor celor mai eficiente.

Pentru a lua legătura cu unul dintre experții noștri, apasă aici.

Pentru a afla mai multe despre program apasă aici.