Selectează o Pagină

Modernizarea stațiunilor balneare – Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului anunță lansarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice, începând cu 20 iunie 2024, ora 10.00. Apelul de proiecte va rămâne activ până la 1 iulie 2024, ora 17.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de înscriere până la epuizarea bugetului.

Obiectiv| Modernizarea stațiuni balneare și balneoclimatice

Obiectivul schemei de minimis îl constituie stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HoReCa.

Buget | Modernizarea stațiunilor balneare și balneoclimatice

Valoarea estimată a ajutoarelor care pot fi acordate este  15.000.000 lei pentru fiecare an(60.000.000 lei pe întreaga perioadă 2024-2027), iar ajutoarele de minimis se vor acorda de la bugetul de stat, prin bugetul MEAT, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat.

Din acest buget, firmele eligibile vor putea obține ajutoare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibil (fără TVA), aferente proiectului, în limita a maximum 200.000 euro, echivalent în lei.

Beneficiari eligibili | Modernizarea stațiunilor balneare și balneoclimatice

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:

 • sunt întreprinderi mici și mijlocii
 • nu au depășit plafonul de minimis
 • nu au datorii la bugetul general consolidat
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/ operațională, respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare
 • mențin pe toată perioada de la notificarea aplicantului și până la finalizarea perioadei contractuale, activitatea pentru care au primit finanțare și un număr mediu anual de angajați cel puțin egal cu numărul de angajați de la depunerea cererii de finanțare
 • dețin un drept asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau închiriere pe termen lung, valabilă pentru o perioadă de minimum 10 ani

Acțiuni și cheltuieli eligibile

 • extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică
 • construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale
 • achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare
 • formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HORECA
 • dotări, utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT C, tehnologii software și funcționale cu și fără montaj necesare funcționării obiectivului investițional

Orar de depunere a cererilor de finanțare

Cu excepția zilei de lansare, intervalul orar de depunere a cererilor de finanțare este cel afișat pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, respectiv:

 • Luni-Joi: 8.30-17.00
 • Vineri: 8.30-14.30

Consultanță Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici | Modernizarea stațiunilor balneare și balneoclimatice

Compania noastră vă oferă o sesiune gratuită de consultanță pe durata căreia experții noștri vă vor prezenta detaliile apelului de proiecte și vor evalua șansele întreprinderii dvs. de a obține fonduri europene 2024. Pentru a putea beneficia de consultanță gratuită, luați legătura cu noi accesând Pagina Contact sau completați formularul de mai jos și veți fi contactat de unul dintre experți.

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Află mai multe informații și descarcă de aici Schema de ajutor de minimis pentru stațiuni balneare și balneoclimatice

Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici | Modernizarea stațiunilor balneare și balneoclimatice