Selectează o Pagină

SCOPUL PROGRAMULUI

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România, care au deja o anumită vechime, vor putea obține fonduri nerambursabile de la stat de câte 500.000 de lei (circa 100.000 euro) pe plan de afaceri , prin Programul Microindustrializarea 2022.

BUGETUL PROGRAMULUI

Grantul poate reprezenta maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Restul, de minimum 15%, plus cheltuielile neeligibile, vor trebui suportate de beneficiar.

INTENSITATEA FINANȚĂRII

Rata finanțării poate ajunge până la 85%, totuși cofinanțarea reprezintă un criteriu de punctaj. Respectiv, pentru a tinde spre punctaj maxim, se recomandă ca aportul propriu al beneficiarilor să depășească 25% din bugetul total eligibil al proiectului.

BENEFICIARI ELIGIBILI Microindustrializarea 2022

Conform propunerii de procedură, firmele ar trebui să îndeplinească o serie e condiții de eligibilitate pentru a intra în program, printre care:

 • să fie microîntreprinderi sau întreprinderi mici și mijlocii (IMM),
 • să fie înființate pînă la data de 31.12.2019 inclusiv,
 • să nu aibă datorii la buget,
 • să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă;
 • vor fi excluse de la finanțarea Comerț și Servicii firmele aflate în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start- up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM- urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG 130/2020 (ajutoare COVID-19), sau în schema HoReCa (OUG 224/2020).

CHELTUIELI ELIGIBILE Microindustrializarea 2022

 • Echipamente tehnologice – active corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004.
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de comerț sau servicii şi spaţii de depozitare. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / depozitare.
 • Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, în valoare eligibilă de maxim 50000 lei, exceptând autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar;
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de depozitare sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
 • Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim 25000 lei. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei;
 • Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de comerț și servicii de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de lei;
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului;

Notă: Beneficiarii vor fi obligaţi să asigure bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani.

Pentru a lua legătura cu unul dintre experții noștri, apasă aici.

Pentru a afla mai multe despre program apasă aici.