Selectează o Pagină

Scopul programului HoReCa 2

Schemă de ajutor de stat HoReCa 2 are în vedere acordarea de sprijin financiar din fonduri publice naționale pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, agențiilor de turism licențiate și ghizilor de turism atestați, a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina.

Schema se derulează până la data limită impusă de Cadrul Temporar Ucraina, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 31 decembrie 2023, în limita creditelor bugetare alocate.

Bugetul Programului HoReCa 2

Bugetul Schemei este estimat la 750 milioane euro, echivalent în lei, prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr estimat de 10.000 de beneficiari.

Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinație, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporțional, prin raportarea procentului aprobat pentru fiecare beneficiar.

 • Pilonul 1 – compensarea cheltuielilor de exploatare în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2022 prin aplicarea unui procent de 25% la valoarea cheltuielilor de exploatare aferente codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gazul. Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 1 nu depășește 500.000 EUR pe întreprindere.
 • Pilonul 2 – compensarea cu maxim 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gaz în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022. Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 2 nu depășește 2 milioane EUR pe întreprindere.

Solicitanții vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni sau doar pe unul dintre cei doi piloni.

Intensitatea finanțării

Prezenta schemă de ajutor de stat se implementează fără aport propriu din partea beneficiarului, respectiv intensitatea finanțării este de 100%.

Beneficiari Eligibili HoReCa 2

Beneficiari de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, structuri / unități de alimentație și organizatori de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenții de turism licențiate și ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, deținute de sau organizați ca întreprinderi mari sau întreprinderi mici și mijlocii, care respectă următoarele condiții:

 • Sunt societăți înființate cel târziu la data de 31.12.2020 și codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Schemei;
 • Își mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 24 luni de la data primei plăți a ajutorului de stat, sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat;
 • Aplicanții au și obligația depunerii la instituțiile fiscale abilitate a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2022 pînă la data de 31.03.2023 inclusiv;
 • Își desfășoară activitatea în baza unui sau mai multor din următoarele coduri CAEN:
  • 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
  • 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
  • 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
  • 5590 Alte servicii de cazare
  • 5610 Restaurante
  • 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
  • 5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.
  • 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
  • 7911 Activitati ale agentiilor turistice
  • 7912 Activitati ale tur-operatorilor
  • 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
  • 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
  • 9001 Activități de interpretare artistica (spectacole)
  • 9002 Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole)
  • 9003 Activități de creație artistica
  • 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole

Pentru a lua legătura cu unul dintre experții noștri, apasă aici.

Pentru a afla mai multe despre program apasă aici.

HoReCa 2