Selectează o Pagină

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat, schema Granturi IMM 2024 de câte 500.000-3 milioane EUR pentru proiecte de digitalizare a firmelor non-IT care intră în parteneriat cu firme IT, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de ajutoare în Monitorul Oficial.

Granturi IMM 2024 – Schema de ajutoare PNRR

Schema „Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate” va acorda sprijin antreprenorilor (IMM-uri) în dezvoltarea și implementarea tehnologiilor digitale avansate cum ar fi:

 • inteligența artificială
 • datele și cloud computingul
 • tehnologia blockchain
 • calculul de înaltă performanță și cuantică
 • internetul obiectelor
 • securitatea cibernetică

PNRR 500.000-3 mil. EUR – Obiectivele programului – Granturi IMM 2024 pentru digitalizarea firmelor non-IT

Principalul obiectiv al schemei de ajutoare PNRR 500.000-3 milioane EUR | Granturi IMM 2024 pentru digitalizarea firmelor non-IT este dezvoltarea regională și crearea de locuri de muncă prin sprijinirea antreprenorilor. Programul își propune și creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii. Proiectele, care vor fi reluate de un IMM non-IT în parteneriat cu un IMM IT, ar urma să favorizeze inovarea acestor întreprinderi, astfel facilitând noi formule de lucru.

Bugetul schemei de ajutor PNRR | Granturi IMM 2024

Bugetul total al schemei este de 150 milioane EUR, din care:

 • 105 milioane EUR pentru finanțarea ajutorului regional pentru investiții,
 • 25 milioane EUR pentru ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare,
 • 20 milioane EUR pentru ajutoarele de minimis.

Valoarea Grantului

Valoarea finanțării nerambursabile se va determina în funcție de categoria în care se încadrează liderul de proiect, astfel:

 • microîntreprinderi
  • valoarea minima eligibilă: 500.000 euro
  • valoarea maximă eligibilă: 700.000 euro
 • întreprinderi mici
  • valoarea minima eligibilă: 500.000 euro
  • valoarea maximă eligibilă: 1.500.000 euro
 • întreprinderi mijlocii
  • valoarea minima eligibilă: 500.000 euro
  • valoarea maximă eligibilă: 3.000.000 euro

Intensitatea finanțării

Partea de Ajutor de minimis din cadrul grantului acordat nu poate fi mai mare de 300.000 de lei/proiect, cu o intensitate de maximum 90%.Beneficiarii vor asigura cofinanțarea proprie de minim10%

Ajutor Regional – intensitatea sprijinului este de 30-70%, în funcție de județul de implementare a proioctului și dimensiunea IMM-ului non-IT, adică o microîntreprindere sau o firmă mică poate veni cu cofinanțare proprie mai mică decât o companie mijlocie.

Ajutor pentru cercetare-dezvoltare – intensitatea sprijinului variază astfel:

 • Cercetare industrială 50%
 • Dezvoltare experimentală 25%
 • Studii de fezabilitate 50%

Solicitanți eligibili PNRR | Granturi IMM 2024

Sunt considerate eligibile întreprinderile ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de eligibilitate

 • întreprinderile care au calitate de IMM-uri
 • au sediul social sau un punct de lucru în România, cel puțin la momentul plății ajutorului de stat
 • sunt înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2021
 • nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare (2024) și în anii 2022 / 2023
 • au capacitatea de a asigura contribuția proprie financiară
 • nu intra in următoarele categorii:
  • „întreprinderi aflate în dificultate”
  • au obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul consolidat al statului și, respectiv, bugetul local
  • au fapte înscrise în cazierul fiscal pentru toate punctele de lucru situate pe raza unor unități administrativ-teritoriale diferite
  • desfășoară activități sau dețin pagini web cu produse care au caracter erotic sau obscen
  • fac obiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis
  • au legătură cu industria de tutun
  • desfășoară activități de jocuri de noroc

Activități, cheltuieli și investiții eligibile

 • activități specifice domeniului cercetare-dezvoltare
 • asistență în design, implementare, migrare date
 • customizare și integrare arhitecturi
 • dezvoltarea propriu-zisă a aplicațiilor IT
 • achiziții de active corporale și necorporale (hardware, echipamente, soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială
 • servicii
 • valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile

Consultanță Gratuită Fonduri Europene 2024.

Compania noastră vă oferă o sesiune gratuită de consultanță pe durata căreia experții noștri vă vor prezenta detaliile apelului de proiecte și vor evalua șansele întreprinderii dvs. de a obție fonduri europene 2024. Pentru a putea beneficia de consultanță gratuită, luați lăgătura cu noi accesând Pagina Contact sau completați formularul de mai jos și veți fi contactat de unul dintre experți.

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Granturi IMM 2024 - Schema de ajutoare PNRR 500.000-3 milioane EUR
Granturi IMM 2024 – Schema de ajutoare PNRR 500.000-3 milioane EUR