Selectează o Pagină

Fonduri fotovoltaice 2024: Ministerul Energiei relansează apelurile de proiecte pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei și a lanțului industrial de producție a bateriilor și a celulelor fotovoltaice sub forma de granturi, din Fondul de Modernizare.

Fonduri fotovoltaice 2024 – Obiectiv :

Scopul principal al acestor apeluri este promovarea și sprijinirea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii pentru energie verde. De asemenea programul încurajează și producția de energie regenerabilă în România. În chip specific, ținta principală a celor două apeluri de proiecte este punerea in funcțiune a unei cantități minime de:

 • 240 MW (sau 480 MWh) de stocare a energiei electrice în baterii, până la 30 iunie 2026
 • 2 GW/an de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor, până la 30 iunie 2026,
 • 200 MW/an de producție și/sau asamblare și reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice, până în 30 iunie 2026

Prin acestea contribuind la atingerea obiectivelor atribuite Fondului de Modernizare, consolidând lanțul industrial pentru producția și reciclarea bateriilor și celulelor fotovoltaice.

Zona vizată și termenele programului:

Apelurile sunt deschise pentru întreaga țară și nu există restricții legate de regiunea geografică. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 21 martie. Implementarea proiectelor trebuie să fie finalizată până la data de 30 iunie 2026.

Bugetul programului:

Bugetul total alocat celor două apeluri de proiecte este de 815.000.000 euro, finanțare asigurată prin Fondul de Modernizare.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 20 milioane euro per beneficiar.

Fonduri fotovoltaice 2024 – Producție

Fonduri fotovoltaice 2024 – primul apel de proiecte este dedicat sprijinirii investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum.

Defalcarea bugetului alocat pe tipuri de tehnologie per întreprindere este:

 • 700.000 euro/MW instalat – valoarea maximă a ajutorului de stat pentru tipul de energie eoliană
 • 1.805.000 Euro/MW instalat – valoarea maximă a ajutorului de stat pentru tipul de energie hidro
 • 1.000.000 Euro/MW instalat – valoarea maximă a ajutorului de stat pentru tipul de energie solară (sub 1 MW inclusiv)
 • 500.000 Euro/MW instalat – valoarea maximă a ajutorului de stat pentru tipul de energie solară ( peste 1 MW inclusiv)

Întreprinderile pot obține finanțări echivalente cu suma corespondentă numărului de MW instalați în limita a 20 de milioane de euro.

Fonduri fotovoltaice 2024 – Autoconsum

Fonduri fotovoltaice 2024 – al doilea apel de proiecte este dedicat sprijinirii investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

Defalcarea bugetului este următoarea:

 • 700.000 Euro/MW instalat – valoare maximă a finanțării pentru tipul de energie eoliană
 • 1.805.000 Euro/MW instalat – valoarea maximă a finanțării pentru tipul de energie hidro
 • 500.000 Euro/MW instalat – valoarea maximă a finanțării Pentru tipul de energie solară

Întreprinderile pot obține finanțări echivalente cu suma corespondentă numărului de MW instalați, în limita a 20 de milioane de euro.

Solicitanți eligibili :

Solicitanții eligibili în cadrul acestor apeluri de proiecte:

 • sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici, mijlocii și mari care au activități în domeniul producției și comercializării de energie electrică, conform diviziunii 35 din clasificarea codurilor CAEN.
 • De asemenea, microîntreprinderile, întreprinderile mici, mijlocii și mari care au înscrise în actul constitutiv cel puțin una dintre activitățile având codurile CAEN (sau echivalent):
  • 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate,
  • 2720 – Fabricarea bateriilor și acumulatorilor,
  • 2790 – Fabricarea altor echipamente electrice.

Activități și cheltuieli eligibile:

Achiziționarea de instalații/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau asamblare și reciclarea:

 1. bateriilor
 2. celulelor și panourilor fotovoltaice

Achiziționarea de instalații/echipamente pentru construirea de capacități noi de stocare a energiei electrice în baterii și construcțiile care fac obiectul proiectului de stocare a energiei electrice în baterii.

Contactează experții noștri

Ia legătura cu un expert din echipa noastră accesând pagina „Contact”, sau completează formularul de mai jos:

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Pentru mai multe detalii puteți consulta site-ul oficial al Ministerului Energiei

sau ghidul pentru Autoconsum aici și ghidul pentru Producție aici.

Fonduri fotovoltaice 2024