Selectează o Pagină

De mărțișor, #MEAT aduce vești bune despre „Femeia Antreprenor 2024”! Mai exact, Ministerul Economiei, Antreprenorialului și Turismului pregătește o nouă ediție a programului prin care încurajează doamnele să își creeze propriile destine în lumea afacerilor, prin acordarea de finanțări nerambursabile, de la bugetul de stat.

Lansat ultima dată în 2022, programul Femeia Antreprenor, așa cum este cunoscut, se întoarce în 2024, cu un buget de 200 de milioane de lei, pentru microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) deținute de femei în proporție de cel puțin 50%.

Femeia Antreprenor 2024 – Obiectivele Programului

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea și sprijinirea înființării și dezvoltării structurilor economice private înființate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menținerea echilibrului dintre obligațiile familiale și cele profesionale și ale prejudecăților existente încă la nivel local.

Bugetul apelului – Femeia Antreprenor 2024

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2024 este 200.000.000 lei, din care:

 • Valoarea maximă eligibilă: 200.000 lei/ IMM
 • Valoare cofinanțării: minim 5%
 • Intensitatea sprijinului: maxim 95 %

Femeia Antreprenor 2024 Beneficiari eligibili

Pot beneficia de prevederile Programului societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere următoarele criterii de eligibilitate:

 • Se încadrează în categoria IMM deținute de femei în proporție de cel puțin 50%.
 • Sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere
 • Au capital social integral privat
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat
 • Nu au depășit plafonul de minimis de 300.000,00 Euro pe durata ultimilor  3 ani pentru o întreprindere unică
 • Creează cel puțin două locuri de muncă cu normă completă
 • Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității
 • Asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului

Nu beneficiază de prevederile Programului societățile care desfășoară:

 1. activități de pescuit și acvacultură
 2. activități legate de producția primară a produselor agricole
 3. producție sau comercializare de produse energetice definite potrivit
 4. activități de prelucrare si comercializare ale produselor agricole, în unul din următoarele cazuri: atunci când valoarea
  • ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective
  • atunci când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral transferat producătorilor primari.
 5. producția sau comercializarea de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope
 6. activități legate de export către țări terțe sau către alte state membre
 7. ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a bunurilor și serviciilor naționale față de bunurile și serviciile importate
 8. nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au comis/comit neregulii de ordin financiar sau acte de corupție stabilite prin hotărâri judecătorești definitive

Cheltuielii eligibile Femeia Antreprenor 2024

 • Echipamente tehnologice
 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț
 • Mijloace de transport (autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, motociclete, etc…)
 • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului
 • Site de prezentare a activității, magazin on-line
 • Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării

Consultanță Gratuită Fonduri Europene 2024.

Compania noastră vă oferă o sesiune gratuită de consultanță pe durata căreia experții noștri vă vor prezenta detaliile apelului de proiecte și vor evalua șansele întreprinderii dvs. de a obține fonduri europene 2024. Pentru a putea beneficia de consultanță gratuită, luați legătura cu noi accesând Pagina Contact sau completați formularul de mai jos și veți fi contactat de unul dintre experți.

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Femeia antreprenor 2024
Femeia antreprenor 2024