Selectează o Pagină

Progranul DR 29 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” este destinat pentru investiții în activități neagricole și reprezintă o inițiativă a Ministerului Agriculturii pentru promovarea dezvoltării economice și sociale în zonele rurale din România. Scopul principal al acestui program este de a sprijini diversificarea activităților economice în mediul rural, concentrându-se pe crearea și dezvoltarea de afaceri neagricole. Prin intermediul acestui program, se urmărește creșterea numărului de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și reducerea discrepanțelor socio-economice între mediul rural și urban. Acest program vine să înlocuiască Submăsura 6.4 – fostul program de Fonduri Europene Mediul Rural a Ministerului Agriculturii, care s-a bucurat de interes sporit în anii precedenți.

Obiective

Obiectivele programului DR 29 | Fonduri Europene Mediul Rural includ promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de gen, totodată incluzând participarea femeilor, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a economiei circulare și sustenabile. Astfel, programul de Fonduri Europene Mediul Rural 2024, sprijină antreprenorii să-și dezvolte afacerile la sate, încurajând investiții în activități producție, turism, medicină etc.

Zona vizată și termenele programului

Sesiunea de depunere a proiectelor se preconizează a se desfășura în perioada iunie 2024, conform calendarului orientativ. Fonduri Europene mediu Rural – Sfera de aplicare teritorială a acestei scheme de ajutor de stat este națională, astfel intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării.

Bugetul Programului DR 29 – Fonduri Europene Mediul Rural

Bugetul total al programului este de 150.000.000 de euro, din care:

 • valoarea maximă a sprijinului public per proiect este 200.000 Euro,
 • iar intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de 65%, ceea ce înseamnă că beneficiarul trebuie să acopere 35% din costul achizițiilor.

Condiții de eligibililitate DR 29 – Fonduri Europene Mediul Rural

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile din mediul rural. Pentru a fi eligibile acestea trebuie să demonstreze îndeplinirea mai multor condiții, printre care:

 • Investiția trebuie să se realizeze în spațiul rural.
 • Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență, incapacitate de plată sau în dificultate.
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din domeniile sprijinite prin intervenție.
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției.
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice

Cheltuieli Eligibile DR 29 – Fonduri Europene Mediul Rural

În cadrul acestei scheme Fonduri Europene Mediul Rural se acordă sprijin pentru investiții în active corporale și necorporale necesare dezvoltării afacerilor neagricole din zonele rurale, care vizează următoarele domenii generale de activități: producție, servicii și turism.

  În cadrul acestui program au fost enumerate câteva categorii de cheltuieli neeligibile:

 • costurile de exploatare, inclusiv cheltuielile specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor;
 • achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, pentru uz personal și pentru transport persoane în vederea desfășurării transportului ca activitate economică;
 • prestarea de servicii agricole, procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa I din TFUE;
 • cheltuielile privind înființarea, modernizarea, extinderea, dotarea pensiunilor;
 • producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică;
 • cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente ”second hand”;

Pentru a fi la curent cu informațiile actualizate legate de acest program urmăriți secțiunea de noutăți a site-ului.

Contactează un expert

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

DR 29 - Fonduri Europene Mediul Rural
DR 29 – Fonduri Europene Mediul Rural