Selectează o Pagină

Ministerul Agriculturii anunță lansarea unui nou program de finanțare destinat investițiilor în procesarea și marketingul produselor agricole, în vederea obținerii unor produse alimentare și produse transformate. Programul vine în sprijinul fermierilor, procesatorilor și antreprenorilor din mediul rural. Antreprenorii din mediul rural au manifestat de fiecare dată un interes sporit pentru Fonduri Europene procesarea și marketingul produselor agricole.

Sesiunea de depunere a proiectelor se preconizează a se desfășura în perioada mai 2024, conform calendarului orientativ. Sfera de aplicare teritorială a acestei scheme de ajutor de stat este națională, cu anumite condiționalități minore în funcție de regiune.

DR 23 – Obiectivele programului – Fonduri Europene procesarea și marketingul produselor agricole

Obiectivele programului „Investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole” includ atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, promovarea ocupării forței de muncă și a creșterii economice în mediul rural, precum și dezvoltarea unei industrii alimentare durabile și competitive. De asemenea, programul își propune să contribuie la echilibrarea deficitului balanței comerciale, prin producția și comercializarea de produse cu valoare adăugată ridicată.

Valoarea Grantului

Distribuirea limitelor financiare pentru programul DR 23 | Fonduri Europene procesarea și marketingul produselor agricole arată astfel:

 • Valoarea sprijinului va fi de maximum 10.000.000 euro/proiect pentru investiții de înființare în sectorul panificație.
 • Sprijin în valoare de maximum 3.000.000 euro/proiect pentru celelalte tipuri de investiții.

Solicitanții eligibili DR 23 | Fonduri Europene procesarea și marketingul produselor agricole

Solicitanții eligibili sunt IMM-urile și întreprinderile mari din mediul rural. Pentru a fi eligibili aceștia trebuie să demonstreze îndeplinirea mai multor condiții, printre care:

 • capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției,
 • nu este considerat „întreprindere în dificultate”;
 • nu face subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat.
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
 • Sprijinul va fi limitat la investiții în sectoarele de activitate economică eligibile precizate la nivel de cod CAEN în anexa dedicată.
 • Prin investiția propusă solicitantul demonstrează că sunt îndeplinite condițiile privind efectul stimulativ.
 • Investițiile care intră sub incidența ajutorului regional și care se încadrează în definiția ”investiției inițiale”
 • Investiții legate de producerea și utilizarea energiei regenerabile.

Activități, cheltuieli și investiții eligibile

Investițiile eligibile pentru programul DR 23 | Fonduri Europene procesarea și marketingul produselor agricole includ:

 • Înființarea/ dezvoltarea de capacități de procesare a produselor agricole.
 • Înființarea/dezvoltarea de capacități de condiționare, depozitare a materiei prime procesate/produsului finit rezultat din procesare, ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing, ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES.
 • Producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, geotermală, hidrotermală, etc), exclusiv pentru consumul propriu.
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management, necesare pentru desfășurarea activității vizate prin proiect;
 • Investiții în active necorporale: organizarea şi implementarea sistemelor de management a calității şi de siguranță alimentară.
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Marketingul produselor obținute, etc.

Pentru a fi la curent cu informațiile actualizate legate de acest program urmăriți secțiunea de noutăți a site-ului.

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.