Selectează o Pagină

AFIR publică varianta consultativă pentru DR 23 „Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii unor produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a tratatului de funcționare a Uniunii Europene”

Intervenția DR-23 se adresează atât IMM-urilor cât și întreprinderilor mari scopul fiind realizarea unor capacități de procesare, inclusiv depozitare și condiționare a materiilor prime și a produselor finite, și comercializarea produselor alimentare obținute.

Obiectiv | DR 23

DR-23 este urmare a faptului că cererea pentru produse agro-alimentare cu valoare adăugată, cum ar fi produsele din sectorul panificație, nu este acoperită din producția internă. Astfel, importul de produse de panificație, corelat cu exportul de cereale, impune acordarea unui sprijin pentru investiții in capacități de procesare care să utilizeze materia primă internă.

Buget | DR 23

 • Valoarea eligibilă maximă : 3 milioane EUR
 • Valoarea eligibilă maximă pentru investiții de înființare în sectorul panificaţie*: 10 milioane EUR
 • Contribuția proprie: minim 35%

Zona vizată

Zona geografică vizată de proiect, respectiv locul de implementare a proiectului, este reprezentată de
mediul urban din Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov.

Beneficiari Eligibili

operatori economici care se încadrează în:

 • IMM
 • Întreprinderi mari
 • Solicitantul confirmă că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investitei inițiale pentru care se solicită ajutorul

În cadrul acestui apel un solicitant/beneficiar, după caz, poate depune maximum 2 proiecte, respectiv maximum 3 proiecte dacă unul dintre acestea vizează intervenția DR-19 – «Investiții neproductive la nivel de fermă», dar nu mai mult de un proiect pe intervenție de investiții.

Tipul Investiției

Tip I) INVESTIŢIE INIŢIALĂ – investiţia în active corporale şi/ sau necorporale este  legată de:

 •  înființarea unei noi unități de producție,
 •  extinderea capacității unei unități existente;
 •  diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate (înainte de proiect);
 •  schimbarea fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente.
 •  în același amplasament este admisă extinderea capacității unei unități de producție plus diversificarea producției prin produse care nu au fost fabricate în unitate anterior depunerii proiectului (singura combinație admisă între investițiile menționate la investiții de tip I). Nu este obligatorie combinarea celor două acțiuni, ele pot face fiecare obiectul unui proiect sau pot fi combinate într-un singur proiect pe același amplasament.

Tip II) INVESTIȚIE INIȚIALĂ PENTRU O NOUĂ ACTIVITATE ECONOMICĂ  investiție în active corporale și/ sau  necorporale legată de:

 •  înființarea unei noi unități de producție 

sau diversificarea activității unei unități de producție, cu condiția ca noua activitate eligibilă să nu fie identică (aceeași) sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă

Zona vizată | DR 23

Ajutorul de stat în cadrul Intervenţiei DR23 poate fi acordat pentru orice tip de investiţie iniţială indiferent de tipul întreprinderii, respectiv IMM/întreprinderi mari, realizate în următoarele regiuni de dezvoltare din România, de tip zone „a”:

 1. RO11 Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, care grupează județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș;
 2. RO12 Regiunea de Dezvoltare Centru, care grupează județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu;
 3. RO21 Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care grupează județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
 4. RO22 Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, care grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea;
 5. RO31 Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, care grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman;
 6. RO32 Ilfov;
 7. RO41 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;
 8. RO42 Regiunea de Dezvoltare Vest, care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.

Cheltuieli Eligibile

 • Investiții în active corporale:
  • Construirea/extinderea spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente
  • Achiziționarea de echipamente, tehnologii, utilaje, instalații de lucru
  • Achiziționarea mijloace de transport

Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care  transportă numai un anumit tip de materii prime/ mărfuri adecvate activității eligibile descrise în proiect, următoarele:

 1. autocisterne, cisterne;
 2. autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare);
 3. autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate);
 4. remorci și semiremorci  specializate;
 5. rulote și autorulote alimentare
 • Investiția în active necorporale:
  • organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii
  • achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe
  • achiziționarea de software
  • înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse neagricole
  • etichetarea (crearea conceptului);
  •  creare de marcă înregistrată/ brand

Consultanță | DR 23

Compania noastră vă oferă o sesiune gratuită de consultanță pe durata căreia experții noștri vă vor prezenta detaliile apelului de proiecte și vor evalua șansele întreprinderii dvs. de a obține fonduri europene 2024. Pentru a putea beneficia de consultanță gratuită, luați legătura cu noi accesând Pagina Contact sau completați formularul de mai jos și veți fi contactat de unul dintre experți.

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Află mai multe informații despre Programul DR 23 aici.

DR 23 |varianta consultativă a Ghidului Solicitantului
DR 23 | varianta consultativă a Ghidului Solicitantului