Selectează o Pagină

Obiectiv | Dotare infrastructura medicală publică

Programul Dotare infrastructura medicală publică acre drept obiectiv principal asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate .

Buget | Dotare infrastructura medicală publică

Bugetul total alocat prin Programul Sănătate pentru prezentul apel este de 21.205.179 milioane de euro care vor fi împărțite după cum urmează:

 • Regiuni mai  puțin dezvoltate: 21.205.179 EUR
 • ITI Valea Jiului: 6.000.000 EUR
  • Contribuția proprie: minim 2%
  • Valoarea eligibilă minimă: 200.001 EUR
  • Valoarea Eligibilă maximă: 3.000.000 EUR

Beneficiari Eligibili

Beneficiarii trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

 • Sunt unități sanitare publice/ structuri publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ acordă asistență medicală ambulatorie
 • Dețin drepturi asupra imobilului-obiectiv de investiții

Cheltuieli Eligibile

 • Cheltuieli eligibile directe:
  • obiecte de inventar/ mijloace fixe necesare investiției și desfășurării activității medicale;
  • echipamente medicale;
  • sisteme și echipamente IT (hard și soft); achiziționarea de materiale consumabile nu este cheltuială eligibilă, cu excepția situațiilor în care acestea sunt aferente testării/ calibrării/ funcționalității și pentru asigurarea funcționării, pentru o perioadă limitată de timp, de maxim 2 luni, a echipamentelor achiziționate;
  • serviciile aferente instalării și punerii în funcțiune a acestora;
  • taxe și alte costuri necesare autorizării/punerii în funcțiune a echipamentelor.
 • Cheltuielile eligibile indirecte (nu vor depăși 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile directe)
  • informare și publicitate proiect
  • cheltuieli pentru echipa proiectului
  • cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern – opțional
  • serviciile pentru elaborarea cererii de finanțare

Consultanță | Dotare infrastructura medicală publică

Compania noastră vă oferă o sesiune gratuită de consultanță pe durata căreia experții noștri vă vor prezenta detaliile apelului de proiecte și vor evalua șansele întreprinderii dvs. de a obține fonduri europene 2024. Pentru a putea beneficia de consultanță gratuită, luați legătura cu noi accesând Pagina Contact sau completați formularul de mai jos și veți fi contactat de unul dintre experți.

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Află mai multe informații despre Programul de Dotare infrastructura medicală pubilcă aici.

Dotare infrastructura medicală publică a ambulatoriilor
Dotare infrastructura medicală publică a ambulatoriilor